Articol

Autoritățile europene de reglementare financiară, accent pe responsabilitatea individuală

Ne confruntăm cu o perioadă fără precedent,  în care instituțiile financiare trebuie să gestioneze un număr foarte mare de schimbări legislative. Numărul modificărilor de reglementari individuale pe care băncile trebuie să le urmărească la scară globală s-a înmulțit de peste trei ori din 2011, ajungând la o medie de 200 de revizuiri pe zi.

Într-o organizație complexă, nu este vorba doar de schimbări de reguli și reglementări, ci despre impactul acestora asupra modelului de business și profitabilității. Organizațiile trebuie să investească timp și să discute toate aceste schimbări cu liderii din business, oferindu-le trainingul necesar pentru a înțelege implicațiile asupra strategiei de afaceri, precum și impactul asupra sistemelor, proceselor și asupra oamenilor.

Responsabilitățile și atribuțiile consiliului de administrație si diversele comitete sunt în continuă creștere în ceea ce privește domeniul de aplicare și complexitatea lor. O mare parte din presiune este rezultatul unor cerințe de reglementare si supraveghere sporite. Consiliile de administrație se văd în postura de a crea din ce în ce mai multe comitete suplimentare pentru a răspunde mai bine responsabilităților, priorităților si nevoilor organizației.

În ultimele 12 luni, Autoritatea de Conduită Financiară a amendat persoanele fizice cu un total de 436.000 lire sterline

Suma totală a amenzilor acordate de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie a crescut de peste 10 ori în ultimul an, de la 22,2 milioane de lire sterline în 2016 la 229,5 milioane de lire în 2017. Chiar dacă cea mai mare parte a acestora a fost percepută împotriva unor instituțiilor financiare ca Deutsche Bank sau Merrill Lynch, sancțiunile pentru persoanele fizice au fost mai ridicate.

FCA continuă să acorde mai multă atenție persoanelor fizice decât în ​​anii precedenți. Modificările recente în materie de reglementări vizând responsabilizarea indivizilor și a repercusiunilor împotriva acestora pentru orice comportament în afara „bunei purtări” impuse de autorități, nu face decât să sublinieze acest aspect.

Recompensarea valorilor și a unei culturi de risc prudente

În multe jurisdicții, autoritățile introduc noi măsuri, pentru a responsabiliza managerii și oamenii din pozițiile cheie ale băncii nu numai pentru propriile acțiuni, ci și pentru comportamentul celor pe care îi conduc sau îndrumă. Mai mult, se dorește corelarea în mod clar a stimulentelor financiare cu modul în care executivul își îndeplinește responsabilitățile.

Autoritățile de supraveghere doresc ca băncile să-si stabilească stimulentele, în special pentru pozițiile de conducere și pentru persoanele care își asumă riscuri semnificative, în așa fel încât sa fie încurajate doar comportamentele sănătoase în gestionarea riscurilor. Un management eficient al riscului și un comportament prudent ar trebui să devină o condiție prealabilă pentru a obține un bonus sau o promovare. În cele din urmă, pentru a evidenția importanța responsabilității individuale, autoritățile de supraveghere iau din ce în ce mai multe măsuri de executare împotriva responsabilului dacă se dovedește că banca nu face acest lucru.

Membrii contribuie activ la îndeplinirea responsabilităților consiliului?

Conceptul de responsabilitate individuală merge până la vârful instituțiilor financiare. Autoritatea bancară europeană (EBA) și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) au emis directivele pentru evaluarea membrilor organelor de conducere și a titularilor în funcții-cheie, care aduc responsabilitatea individuală în centrul atenției.

În climatul actual marcat de incertitudine și schimbare, consiliile de administrație trebuie să fie agile și flexibile. Capacitatea, componența și structura consiliilor de administrație și ale comitetelor acestuia trebuie să fie evaluate în permanență pentru a se asigura că acestea sunt aliniate la direcția strategică a organizației. Conducerea trebuie să alinieze strategia actuală și viitoare a companiei cu agenda în materie de  reglementare și legislație care este în continuă modificare.

Studiile arată că echipele cu o componentă diversă produc rezultate mai bune deoarece nu mai activează în virtutea "spiritului de turmă", iar perspectivele diferite permit descoperirea mai multor soluții, atunci când se identifică potențiale probleme. Autoritățile de reglementare doresc, prin urmare, să vadă modul în care  cunoștințele, competențele si experiența consiliului de administrație îi permit să supravegheze eficient afacerile companiei.

Evaluările consiliilor de administrație vor avea ca rezultat identificarea unor elemente concrete de acțiune pentru a spori eficacitatea acestora

Pentru a spori eficacitatea consiliilor de administrație, băncile ar trebui să efectueze evaluări anuale ale acestora, ale comitetelor sale și ale membrilor săi.

Prin aceste evaluări, organizațiile pot să înțeleagă mai bine funcționarea comitetului și să confirme alinierea competențelor individuale cu prioritățile și domeniile de interes. Evaluările ar trebui să ajute organele de conducere să înțeleagă cât de eficient lucrează împreună pentru a-și gestiona toate responsabilitățile și pentru a identifica dacă sunt necesare modificări în compoziția bordului pentru a obține un echilibru între perspective noi și cunoștințe instituționale.

Detaliile cu privire la procesul de evaluare împreună cu acțiunile rezultate pot fi făcute publice pentru a clădi încrederea și a răspunde preocupărilor investitorilor și ale autorităților de reglementare. Aceste mediatizări pot evidenția faptul ca membrii conducerii sunt cei mai calificați pentru a ghida compania și de ce reprezintă un avantaj strategic pentru creșterea pe termen lung a companiei. De asemenea, ar trebui pregătite planuri detaliate de acțiune pentru a asigura reînnoirea cunoștințelor, formarea și îmbunătățirea continuă a membrilor din conducere.

V-a fost de folos informația?