Human Capital Trends 2016

Analiza

Tendințe globale în capitalul uman în 2016

Noua organizație: un model diferit

Organizațiile eficace de astăzi sunt constituite din echipe puternice, conduse după un nou model de management și de către o nouă categorie de lideri. Aceste organizații se diferențiază prin însăși modelul organizațional. Peste 7.000 de lideri în domeniul resurselor umane, dar și din sfera economică mai largă din 130 de țări au răspuns la sondajul din acest an. Această cercetare a reliefat 10 tendințe în materie de organizare și cultură a organizațiilor, cât și în procesul de învățare, de conducere, de gestionare a forței de muncă, și în cadrul funcției de resurse umane în sine.

Este organizația dumneavoastră pregătită?

Tendințele globale remodelează locul de muncă, forța de muncă și munca în sine. După ani întregi de eforturi de impulsionare a implicării și retenției angajaților, de îmbunătățire a modului de conducere și construire a unei culturi organizaționale relevante, directorii văd necesitatea de a reproiecta organizația.

Patru forțe puternice – de la răsturnările demografice și dezvoltarea tehnologiei digitale la inovarea accelerată a modelelor de business și evoluția contractului social în relația angajator-angajat– determină schimbări în cadrul atât al funcțiunilor de Resurse Umane cât și al organizațiilor pe care acestea le deservesc, generând provocări în ceea ce privește talentul în companie, dar și potențiale soluții radical diferite de cele cu care s-au confruntat generațiile anterioare de lideri.

Descarcă raportul

Explore the report and infographic

Register for the Global HC Trends 2016 MOOC

Created in collaboration with Columbia University’s School of Professional Studies.

Global Human Capital Trends library

Explore years of trends that helped shape the current HR and talent landscape

Deloitte has been conducting and compiling global research into human capital trends since 2012—a body of work that represents some of the longest-running and most comprehensive study of HR, talent, and related technology topics ever conducted. Exploring past trend reports gives insight into the ongoing and emerging forces shaping the world of work.

Global Human Capital Trends in action

How, where, and even why we work is changing. How well is your organization positioned to excel today and be ready for tomorrow? Deloitte can help.

Meet the forces of change head-on

Deloitte offers a broad range of solutions to help your organization not only respond to today’s human capital trends but also stay ahead of tomorrow’s.

Human Capital
Today’s business challenges present a new wave of HR, talent and organization priorities. Deloitte’s Human Capital services leverage research, analytics and industry insights to help design and execute critical programs from business driven HR to innovative talent, leadership and change programs.

This publication contains general information only and Deloitte is not, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your business. Before making any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional advisor. Deloitte shall not be responsible for any loss sustained by any person who relies on this publication.

V-a fost de folos informația?