risc-ANAF

Stiri

Prețuri de transfer: Vă încadrați în profilul de risc al contribuabilului vizat de controlul ANAF?

29 mai 2017

Bogdan Barbu, Senior Tax Manager, Deloitte Romania

Cum analizează autorităţile fiscale riscul. Indicii

În ultima perioadă, printr-o mutare normală şi de bun augur pentru contribuabili, deşi nu întotdeauna extrem de transparentă, autorităţile fiscale au dezvoltat constant procedurile de analiză de risc pentru selecţia contribuabililor care urmează să fie supuşi inspecţiei fiscale. Astfel, analiza are ca scop identificarea, cu o probabilitate mare, a situaţiilor problematice care trebuie verificate. Ca în orice analiză care se bazează pe anumite coordonate şi care lucrează cu necunoscute, şi cea a autorităţilor fiscale poate avea rezultate mai mult sau mai puţin corecte. Totuşi, chiar dacă criteriile luate în calcul ating sau nu dezideratul iniţial, este evident că pe baza lor autorităţile descoperă elemente care pot conduce la concluzia că în spatele cifrelor din declaraţiile fiscale ar putea exista o problemă de preţuri de transfer.

În primul rând, ca regula generală de administrare fiscală, valabilă evident nu doar pentru problematica preţurilor de transfer, contribuabilii ar trebui să fie controlaţi înainte de a intra sub incidenţa prescripţiei fiscale.

Prin urmare, autorităţile îi vor viza în special pe aceşti contribuabili, mai ales dacă au fost aparent indisciplinaţi, respectiv nu şi-au depus la timp declaraţiile sau au întârziat la plata obligaţiilor.    

Pe lângă această regulă generală, există alte criterii mai apropiate de specificul preţurilor de transfer. Astfel, având în vedere că preţurile de transfer sunt direct conectate cu relaţiile intra-grup, rezultă că o pondere mare a acestui tip de tranzacţii în totalul tranzacţiilor desfăşurate de un contribuabilul măreşte probabilitatea, din perspectiva autorităţilor, de a avea o problemă în această zonă.

Totodată, practicarea unor preţuri care nu sunt la nivel de piaţă, ceea ce practic echivalează cu o problemă de stabilire a pre­ţurilor de transfer, are po­ten­ţialul să creeze distorsiuni în profitabilitatea înregistrată de contribuabilul respectiv atunci când diferenţele sunt majore sau materiale. În consecinţă, înregistrarea unor rate de profitabilitate sub standardele de industrie poate deveni un indiciu că situaţia ar trebui investigată de autorităţi.

*Sursa: Capital.ro

Înregistrați-vă aici pentu a primi notificări cu privire la evenimentele și publicațiile Deloitte România.

V-a fost de folos informația?