cyber security

Servicii

Securitatea Cibernetica si Guvernarea IT

Ritmul rapid al schimbarilor tehnologice a asigurat uriase oportunitati pentru organizatii pentru a dezvolta noi modele, servicii si produse. Dar, in timp ce revolutia digitala a evoluat modul in care se fac afaceri, a creat de asemenea un set complex si sofisticat de probleme de securitate. Bunuri care erau traditional protejate fizic acum sunt disponibile si online. Caile de acces ale clientilor sunt vulnerabile la intreruperi iar infractorii au acum noi oportunitati pentru furt si frauda.

Serviciile de securitate si confidentialitate a informatiilor

Echipa noastra de securitate si confidentialitate a informatiilor este special alcatuita pentru a furniza suport practic clientilor. Profesionistii nostri furnizeaza servicii clientilor nostri in toate aspectele privind securitatea IT.

Furnizam servicii in toate aspectele privind securitatea informationala si confidentialitate pentru a confirma clientilor nostri modul in care sunt protejate datele si informatiile lor :

Securitatea informatiilor

 • Teste de penetrare si evaluare a vulnerabilitatilor 
 • Evaluarea riscurilor de securitate 
 • Designul securitatii informatiilor 
 • Prevenirea scurgerii/ pierderii de date (DLP)

Servicii de investigatii informatice

 • Raspunsul la incidente 
 • Investigatii informatice 
 • Investigarea fraudelor

Indiferent ca sistemele evaluate sunt disponibile in Internet sau sunt interne, au tehnologii web sau sunt aplicatii client/server, ruleaza pe echipamente mainframe sau sisteme bazate pe tehnologie Intel, echipa noastra este capabila sa furnizeze cea mai buna calitate pentru verificarea controalelor de securitate.

Guvernarea securitatii informatiilor si IT-ului

Noi furnizam servicii de guvernare IT si securitate a informatiilor prin acoperirea urmatoarelor arii:

 • Analiza diferentelor: cunoasterea si intelegerea pozitiei actuale pe care organizatia o are cu privire la cerintele de guvernare. 
 • Planul de actiune si de implementare: dezvoltarea abordarii si indeplinirea activitatilor necesare pentru obtinerea conformitatii.
 • Asigurarea calitatii: asigurarea ca procesul de guvernare este realizata in cel mai eficient mod.

Dintre standarde, cele mai importante pentru guvernare sunt:

 • ISO27001 – Sistem de Management al Securitatii Informatiilor - specifica formal un sistem de management al carui rol este de a aduce securitatea informatiilor sub controlul managementului; având specificatii formale inseamna ca necesita cerinte obligatorii. 
 • COBIT – ajuta organizatiile sa creeze valoare optima din IT prin mentinerea unui echilibru intre realizarea de beneficii si optimizarea nivelurilor de risc si a utilizarii resurselor.
 • ISO 22301 / BS 25999-2– Managementul Continuitatii Afacerii –este definit sa protejeze afacerea de potentiale intreruperi.

Managementul serviciilor IT

ISO/IEC 20000:2005 este primul standard international adresat in mod special managementului serviciilor IT. Descrie un set integrat de procese de management pentru eficientizarea furnizarii de servicii catre procesele de afaceri si catre de clienti.

Seria ISO/IEC 20000 traseaza o distinctie intre cele mai bune practici ale proceselor, care sunt independente de structura organizationala sau marime si numele si structurile organizationale. Seria ISO/IEC 20000 se aplica atât marilor cât si micilor furnizori de servicii, iar cerintele pentru cele mai bune practici ale proceselor si serviciilor de management nu se schimba cu structura organizationala care furnizeaza structura de management in cadrul careia procesele sunt realizate.

Standardul ISO/IEC 20000-1:2005 stabileste cerintele pentru un sistem de management al serviciilor IT, incluzând asteptarile pe care organizatia le urmareste pentru a furniza servicii IT eficiente, consistente si de inalta calitate. Orientarea pe servicii, managementul sistemelor si controalelor asigura abordarea ca un proces integrat pentru furnizarea de servicii. Standardul este aliniat cu IT Infrastructure Library (ITIL), recunoscut la nivel global ca un set de cele mai bune practici pentru managementul serviciilor IT. Certificarea ISO/IEC 20000-1:2005 este singura modalitate prin care o organizatie poate sa demonstreze ca procesele sale sunt in conformitate cu ITIL.

Audit si conformitatea IT

In climatul curent de incertitudine, controlul IT este in topul agendei managementului executiv. Executivii au realizat ca numai conformitatea nu inseamna neaparat ca toate riscurile sunt controlate. Partile interesate se concentreaza tot mai mult pe nevoia de control care conduce la protejarea valorilor, a brand-ului si a bunurilor critice ale proprietarilor.

Cand management-ul stie ca sunt implementate controalele potrivite, actioneaza cu incredere, intelege impactul actiunilor lor si se poate baza pe acele controale pentru a controla riscurile pe care si le asuma.

Fara riscuri nu exista recompensa, iar abilitatea unei organizatii de a controla riscurile este esentiala pentru succesul continuu.

Beneficiile unei implementarii corecte:

 • Reducerea surprizelor negative
 • Un mai bun control al costurilor IT
 • Protejarea brand-ului
 • Respectarea reglementarilor
 • Increderea ridicata a partilor interesate
 • Calitate mai buna si o raportare mai rapida 
 • O alocare mai buna a resurselor.

Auditul conformitatii tertelor parti va evalua daca riscurile cheie sunt identificate si adresate intr-un mod eficient de catre infrastructura de controlul intern din cadrul organizatiei. Mai precis, noi putem evalua suficienta designului controalelor clientului nostru, dar si al partenerilor sai de afaceri, pentru a reduce riscurile cheie si a fi in conformitate cu obligatiile contractuale.