revenue assurance

Servicii

Asigurarea Veniturilor: Cresterea profiturilor

Asigurarea veniturilor este definita drept o activitate pe care o organizatie o realizeaza pentru a se asigura ca procesele, practicile si procedurile conduc spre maximizarea veniturilor.

Obiectivul primar al activitatii de Asigurare a Veniturilor este acela de a asigura ca toate produsele si serviciile sunt corect facturate in timp oportun si ca toate facturile sunt incasate in timp oportun.

Va putem ajuta sa dezvoltati un cadru permanent de management al veniturilor care sa va ofere siguranta realizarii unui maximum de valoare minimizand riscul de pierderi de venituri. Serviciile noastre includ: evaluarea procesului existent de asigurare a veniturilor, crearea unui cadrul de asigurare a veniturilor, implementarea procesului de asigurare a veniturilor in cadrul organizatiei si asistenta in operarea acestei functii in cadrul companiei.