Când vine momentul ca antreprenorii să înlocuiască intuiția cu modele complexe de analiză a datelor?

Articol

Când vine momentul ca antreprenorii să înlocuiască intuiția cu modele complexe de analiză a datelor?

Opinie publicată în Top 1.000 Cele mai mari companii din România, de Dinu Bumbăcea, Partener Coordonator Consultanță, Deloitte România

Cele mai mari 20 de companii controlate de antreprenori români și-au continuat ritmul accelerat de creștere, depășind creșterea produsului intern brut de 6,9% din 2017, dar comparabil cu cele mai mari 20 de companii din comerț, susținută și de o îmbunătățire a productivității (calculată ca venit pe angajat). Aproximativ 70% din cifra de afaceri a primelor 20 de companii controlate de antreprenori români este generată din activități de comerț cu ridicata și cu amănuntul, care sunt alimentate de creșterile salariale din 2017, dar și extrem de vulnerabile la o eventuală încetinire a economiei.

Deși există în continuare un decalaj semnificativ între companiile cu capital autohton și cele cu capital străin, ascensiunea companiilor românești este remarcabilă, acestea concurând din multe puncte de vedere de la egal la egal cu cele cu capital străin. Succesul companiilor românești este datorat în mare măsură viziunii și curajului antreprenorilor, dar și lanțului foarte scurt al deciziilor de business. Agilitatea și flexibilitatea acestora au contribuit decisiv la ascensiunea rapidă a companiilor românești.

În ce măsură însă dimensiunea și complexitatea atinse de aceste companii mai pot fi cuprinse de antreprenori fără ca aceștia să fie sprijiniți de sisteme mai performante sau structuri decizionale mai elaborate și mai formale? Poate fi atins acest deziderat fără ca antreprenorii să delege parte din responsabilități? Formalizarea procesului decizional va conduce la modificarea rețetei succesului de până acum? Și, nu în ultimul rând, există planuri de succesiune care să asigure o continuitate a visului început? Nu ne propunem să răspundem la aceste întrebări, căci avem convingerea că există mai multe fațete ale acestor aspecte.

Considerăm însă că deciziile luate astăzi de antreprenorii români vor influența nu numai organizațiile lor, ci și viitorul României. Liderii organizațiilor care privesc în viitor articulează viziunea, reușind să-și alinieze angajații pe direcția strategică definită și în jurul obiectivelor enunțate. În al doilea rând, companiile de succes reușesc să atragă, dezvolte și rețină cei mai buni angajați, creând astfel o pepinieră de viitori lideri. Totodată, crearea unei culturi care încurajează inovația și introducerea proceselor care să permită analiza, filtrarea și implementarea ideilor de succes vor fi în continuare trăsături ale companiilor de succes. Nu în ultimul rând, înlocuirea intuiției antreprenorilor cu analiza comportamentului clienților prin utilizarea unor modele complexe de analiză a datelor ar putea contribui decisiv la creșterea bazei de clienți.

Pentru anumite companii este foarte probabil ca următorul nivel de dezvoltare să nu poată fi atins fără a atrage capital suplimentar. Fie că e vorba de un IPO, intrarea unui private equity sau a unui investitor strategic, procesul de pregătire este foarte laborios, necesitând un grad de formalizare a proceselor interne, un nivel sporit de transparență a rezultatelor financiare, ce poate fi atins doar prin implementarea unui sistem performant, și introducerea unei guvernanțe corporative, ceea ce ar putea fi percepute de antreprenori ca fiind excesive. Tocmai de aceea, este foarte important ca toate aceste aspecte să fie luate în calcul în procesul decizional, întrucât pot modifica fundamental cultura organizațională.

Contribuția companiilor private depășește însă cu mult sfera economică – angajatori de top, mari contribuabili la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Mai presus de orice, antreprenorii români sunt o sursă de inspirație, modele de curaj și perseverență pentru fiecare dintre noi.

V-a fost de folos informația?