Deloitte Consultanță România a inițiat în parteneriat cu Ubitech Construcții SRL primul proiect major de asistență pentru

Articol

Deloitte Consultanță România a inițiat în parteneriat cu Ubitech Construcții SRL primul proiect major de asistență pentru managementul unui contract de construcții care are ca obiectiv modernizarea și extinderea unei baze militare NATO

8 septembrie 2021

Deloitte Consultanță România a demarat, recent, în parteneriat cu firma Ubitech Construcții SRL primul proiect major de asistență pentru managementul unui contract de construcții care are ca obiectiv modernizarea și extinderea unei baze militare NATO. Lucrările de construcții aferente obiectivului „Realizare infrastructură statică a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud Est – Faza 1 și Faza 2, Sibiu” au fost adjudecate de consorțiul condus de Ubitech Construcții SRL în asociere cu Telekom România Communications, Leviatan Design SRL și ERP Management Construct AG SRL.

Activitățile aferente managementului de contract vor include elaborarea și implementarea unor procese de management de contract ce vor avea ca scop asigurarea respectării tuturor specificațiilor, termenelor și criteriilor cuprinse în contractul de lucrări semnat de Ubitech cu Autoritatea Contractantă, analiza conformității legale și administrative a Proiectului Tehnic de Execuție, a Devizului general și pe obiecte, a Autorizației de construire, a Dispozițiilor de șantier, a Listelor de Cantități și corelarea acestora cu Propunerea Financiară și Devizul General aprobat, a Situațiilor de lucrări, precum și asistență permanentă pentru întocmirea documentațiilor necesare în relație cu Autoritatea Contractantă.

De asemenea, vor include și servicii de asistență juridică conexă în sensul asistenței la derularea procedurilor de achiziții incidente contractului, îndeplinirii condițiilor privind subcontractorii (garanții de participare, garanții de execuție, asigurări, capacitatea legală, economică și tehnică), precum și implementarea unui sistem de early warning cu privire la potențialele devieri de la termenii contractuali și propuneri de măsuri pentru remedierea acestora.

Parteneriatul cu grupul de firme din care face parte Ubitech se va extinde în viitor pe alte proiecte de reabilitare/extindere infrastructură similare, pentru a facilita implementarea cu succes de către firmele românești a lucrărilor majore de construcții, în contextul în care pe parcursul următorilor 5 ani vor fi disponibile finanțări de peste 20 miliarde de Euro pentru infrastructura mare din România.