Impactul economiei digitale asupra proceselor economice și administrative

Articol

Impactul economiei digitale asupra proceselor economice și administrative

5 aprilie 2018

Economia digitală este considerată a fi a patra revoluție industrială, caracterizată prin capacitatea de a transforma economii, locuri de muncă și chiar societatea în ansamblu, prin introducerea de noi tehnologii și procese. Este de așteptat ca economia digitală să contribuie la egalizarea socială și economică. În același timp, tehnologia va contribui la creșterea accesului la educație, locuri de muncă și finanțare, chiar dacă, pe termen scurt, ar putea conduce la reducerea locurilor de muncă cu activitate repetitivă și fără valoare adăugată din aproape toate sectoarele economice, fie ca vorbim de industrie, agricultură sau servicii. În România, estimăm că aproximativ 60% din locurile de muncă existente ar putea fi afectate de economia digitală: cauzele principale sunt dezvoltarea conceptului de e-guvernare, robotizarea și automatizarea în sectoarele industriale și transferul serviciilor din zona tradițională către zona digitală. Dacă revoluțiile industriale precedente au produs schimbări pe durata mai multor generații, economia digitală produce efecte semnificative pe durate mult mai reduse.

Unul din avantajele României în trecerea către economia digitala îl reprezintă un sector IT  relativ dezvoltat care contribuie cu ceva mai mult de 5% la formarea PIB, dar care, prin trendul de creștere accelerat din următorii ani, va ajunge la aproximativ 10% din PIB, atrăgând investiții de peste 2 miliarde de Euro.  

România se situează pe poziția 28 în Europa după valoarea indicelui economiei și societății digitale (DESI) cu o valoare a acestui indice de 0,33 în 2017 față de 0,31 în 2016, comparativ cu media UE de 0,52 în 2017 și 0,49 în 2016. Indicele compozit are cinci elemente: conectivitate, capital uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologilor digitale și digitalizarea serviciilor. Dintre toate acestea, România este clasificată pe poziția 22 numai pentru conectivitate, în timp ce pentru toate celelalte elemente ne situăm pe poziția 28. Este important de subliniat și că gradul de incidență a aplicațiilor Fintech este de numai 20% în România, față de 80% în alte țări din Europa Centrală și de Est.

Decalajul României în economia digitală generează oportunități semnificative, reprezentate în principal de:

•   Digitalizarea serviciilor publice din Romania, conducând la o administrare mai bună și mai eficientă, îmbunătățirea gradului de colectare a taxelor și impozitelor, simplificarea interacțiunii dintre administrația publică și contribuabili, dar și reducerea incidenței corupției în administrația publică.

•   Integrarea tehnologiilor digitale în procesele economice cu impact direct asupra creșterii competitivității si productivității economiei românești.

•   În ceea ce privește serviciile, ne așteptam la digitalizarea serviciilor financiare prin transferul activităților în spațiul digital prin internet banking, self-banking și aplicații Fintech, dar și introducerea serviciilor de telemedicină sau digitalizarea proceselor educative.

De unde vin însă constrângerile principale în avansul rapid al economiei digitale în România? Aici trebuie să avem în vedere disponibilitatea resurselor financiare necesare investițiilor pentru implementarea tehnologiilor digitale, disponibilitatea resurselor de capital uman capabile să utilizeze tehnologiile digitale în diverse sectoare de activitate și, nu în ultimul rând, capacitatea de management al procesului de tranziție la economia digitală.

Materialul a fost publicat in Top 1000. Cele mai mari companii din Romania- 2018, un proiect realizat de Ziarul financiar cu sprijinul Deloitte

V-a fost de folos informația?