Cum pot beneficia de reducerea impozitelor și a contribuțiilor datorate persoanele care au primit decizii de

Articol

Cum pot beneficia de reducerea impozitelor și a contribuțiilor datorate persoanele care au primit decizii de impunere după 9 octombrie 2018

3 decembrie 2018

Persoanele fizice care plătesc anticipat anumite obligații fiscale impuse prin decizii emise după 9 octombrie 2018 pot beneficia de o bonificație de 10% din sumele datorate.

Procedura de acordare a acestei bonificații de 10% este clarificată printr-un ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Mai exact, este vorba de ordinul nr. 2906/2018 care se referă la sumele de plată menționate în deciziile de impunere emise contribuabililor după 9 octombrie 2018 pentru:

  • definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 şi pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017
  • definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017

Pentru aceste două categorii de obligații, termenul de plată este 30 iunie 2019. Bonificația de 10% se acordă dacă plata se face integral și anticipat, respectiv până la data de 15 decembrie 2018 pentru sumele de la primul punct de mai sus, și până la 31 martie 2019 pentru sumele de la al doilea punct.

Conform ordinului, suma de plată a obligațiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere și comunicate contribuabililor după 9 octombrie 2018 se diminuează cu valoarea bonificației (reprezentând suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată prevăzute la punctele menționate mai sus).

Cum trebuie să procedeze un contribuabil pentru a beneficia de bonificație?

Pentru a primi bonificația, contribuabilul trebuie să calculeze cât reprezintă bonificația din totalul obligației, să o scadă din valoarea acesteia și să achite diferența până la termenul prevăzut: 15 decembrie 2018 sau 31 martie 2019, după caz. Astfel, să luăm de exemplu un contribuabil căruia i s-a comunicat o decizie de impunere pentru regularizarea impozitului pe venit anual în valoare de 1.000 lei  (evident vorbim de o decizie comunicată ulterior datei de 9 octombrie 2018). Acesta va calcula bonificația de 10%, care în cazul său e în valoare de 100 lei, și va achita diferența (1000 lei - 100 lei = 900 lei) până la termenul anticipat indicat, după caz.

Ulterior, organul fiscal competent, respectiv cel la care este arondat contribuabilul, îi va transmite o informare cu privire la acordarea bonificației. Această informare va fi trimisă ulterior termenului general de plată care este 30 iunie 2019  și a  stingerii obligațiilor în evidența fiscală, dar până la 31 august 2019.

Este important de reținut că, în cazul în care contribuabilii nu sunt notificați în mod automat cu privire la acordarea bonificației, dar consideră că îndeplinesc condițiile pentru a beneficia, se pot adresa organelor fiscale competente în vederea acordării acesteia.

Un articol de Radu Derscariu, Director Global Employer Services Deloitte România și Simona Bădoiu, Senior Consultant Global Employer Services Deloitte România.

V-a fost de folos informația?