Scutirea de TVA pentru servicii în legătură cu operarea bancomatelor, respinsă de Curtea de Justiție a UE

Articol

Scutirea de TVA pentru servicii în legătură cu operarea bancomatelor, respinsă de Curtea de Justiție a UE

de Raluca Bâldea, Director Taxe Indirecte (stânga), Silvana Balea, Manager Taxe Indirecte (centru), și Loredana Salavastru, Senior Consultant Taxe Indirecte (dreapta), Deloitte România 

Scutirea de TVA pentru servicii legate de plăți este din nou sub lupa Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cazul Cardpoint (Germania). Pe scurt, cazul înaintat spre soluționare CJUE vizează aplicabilitatea scutirii de TVA privind plățile în cazul unui prestator de servicii de operare a bancomatelor unei bănci. Conform opiniei avocatului general, serviciile în cauză nu îndeplinesc condițiile pentru a fi scutite de TVA.

În contextul în care tot mai multe bănci încredințează operarea bancomatelor către terți și în contextul apariției de jucători noi în industria serviciilor financiare - companii fintech, prestatorii de servicii de inițiere de plăți, cu produse din ce în ce mai complexe -, interpretarea furnizată de Curte poate avea repercusiuni importante pentru prestatorii unor astfel de servicii.

Astfel, în situația în care Curtea va decide cazul în linie cu argumentația avocatului general, se va reconfirma aplicabilitatea limitată a scutirilor pentru serviciile financiare, dovedindu-se că, în fapt, acestea sunt în general aplicabile serviciilor prestate în mod direct de către o bancă. În cazul României, practica pieței cu privire la procesarea de numerar (de a trata serviciile ca scutite de TVA) s-ar putea schimba.

Scurtă descriere a cauzei Cardpoint

Serviciile prestate de Cardpoint către bănci includeau instalarea și întreținerea bancomatelor, aprovizionarea acestora, instalarea de echipamente fizice, implementarea de programe informatice pentru citirea datelor bancare, transmiterea unor cereri de autorizare pentru a efectua o retragere către banca emitentă a cardului bancar utilizat și înregistrarea operațiunilor de retragere.

În ceea ce privește tratamentul TVA aplicabil serviciilor prestate de Cardpoint către bancă, acestea au fost considerate ca fiind scutite de taxă, constituind operațiuni privind plățile și viramentele (art. 135, alin. 1, lit. d din Directiva 2006/112/CE).

Opinia avocatului general

Reluând în mare parte criteriile stabilite în alte cazuri care au analizat scutirea privind plățile și viramentele, avocatul general își fundamentează opinia pe următoarele aspecte:

  • serviciile care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți constituie servicii de plată și, în consecință, o retragere de la bancomat este o plată;
  • întinderea răspunderii prestatorului este esențială în acordarea scutirii, contând mai ales dacă această răspundere se limitează la aspectele tehnice sau dacă se extinde la funcțiile specifice și esențiale ce caracterizează o plată (să aibă ca efect realizarea modificărilor juridice și financiare care caracterizează transferul unei sume de bani);
  • activitățile Cardpoint: introducerea datelor cardului bancar al utilizatorului bancomatului, transmiterea și verificarea acestora, precum și executarea operațiunii dorite de titularul cardului după primirea mesajului de autorizare din partea băncii emitente a cardului, la fel ca și transportul banilor, aprovizionarea bancomatelor, instalarea și întreținerea programelor informatice necesare bancomatelor, precum și consultanța furnizată de Cardpoint în ceea ce privește funcționarea acestor bancomate nu au în mod vădit ca efect transferul unei sume de bani sau determinarea unor modificări juridice și financiare care materializează sau caracterizează acest transfer;
  • serviciul furnizat de Cardpoint nu presupune în mod direct faptul că această companie debitează sau creditează ea însăși un cont sau că intervine prin înscriere în conturile titularului cardului bancar utilizat în scopul retragerii
  • proprietatea asupra banilor este transferată de la bancă, iar nu de la Cardpoint, la utilizatorul bancomatului;
  • trebuie luată în considerare numai proprietatea juridică asupra banilor, iar nu cea fizică; 
  • Cardpoint nu își asumă nicio răspundere legată de modificările juridice și financiare implicate de o operațiune de plată (cu mici excepții, considerate însă insuficiente pentru acordarea scutirii – i.e. erori are software-ului instalat de Cardpoint prin care ATM-ul ar elibera mai mulți/puțini bani către solicitant).

În concluzie, întrucât Cardpoint se limitează la a presta servicii tehnice și administrative, această prestare nu poate fi scutită de TVA în opinia avocatului general.

Implicații pentru transportatorii/procesatorii de numerar și prestatorii de servicii privind plățile

Opinia avocatului general nu reprezintă o surpriză, având în vedere principiile deja stabilite în cazurile anterioare (C 607/14 Bookit și C 5/17 DPAS). Faptul că un serviciu esențial efectuării unei prestări financiare, dar de natură tehnică și administrativă, nu poate beneficia de scutire, este confirmat acum pentru un complex mare de servicii, cum sunt cele prestate de Cardpoint.

În situația în care Curtea va urma opinia avocatului, rămâne puțin spațiu pentru aplicarea acestei scutiri pentru tranzacții privind plățile și viramentele pentru un serviciu prestat de un terț pentru o bancă (în special pentru procesarea de numerar / servicii privind operarea bancomatelor).

Riscul există și pentru alți prestatori de servicii care intervin pe lanț în vederea facilitării unei plăți înainte ca aceasta să fie efectiv realizată, mai ales în cazul în care acești prestatori nu au proprietatea juridică asupra sumei transferate, deci răspunderea lor este limitată la aspecte tehnice. Exemple de astfel de jucători pot fi companiile de procesare/inițiere/autorizare a plăților dar și companii de tip ”bill payment”.

V-a fost de folos informația?