Susținerea ONG-urilor în 2019: Întrebări și răspunsuri privind facilitățile pentru companiile care acordă sponsorizări

Articol

Susținerea ONG-urilor în 2019: Întrebări și răspunsuri privind facilitățile pentru companiile care acordă sponsorizări

4 februarie 2019

Entitățile care sunt în același timp plătitoare de impozit specific și impozit pe profit pot beneficia, începând din acest an de credit fiscal aferent sponsorizărilor de până la plafonul de 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat. Este vorba de o nouă extindere a facilității, după ce anul trecut a fost acordată și entităților plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Totodată, această facilitate poate fi reportată pe o perioada de 7 ani în cazul societăților plătitoare de impozit pe profit, respectiv 28 de trimestre pentru microîntreprinderi.

Începând cu anul 2019 trebuie să depuneți o nouă declarație

Pentru a beneficia de creditul fiscal, începând cu anul 2019, societățile care efectuează acte de sponsorizare, mecenat sau acordă burse private, trebuie să depună o nouă declarație informativă (formularul 107) până la 25 ianuarie (în cazul microîntreprinderilor), respectiv până la 25 martie (în cazul plătitorilor de impozit pe profit).

Pentru nedepunerea declarației informative în termenul prevăzut de lege, cuantumul sancțiunii, prevăzut de Codul de procedură fiscală, pornește de la 500 lei și poate ajunge la 5.000 lei.

În același timp, nu este clar dacă plătitorul de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care trece la impozitul pe profit în cursul unui an, trebuie să depună două declarații informative. Astfel, dacă privim motivul introducerii acestei obligații de declarare, se poate observa că acesta este de a obține informații privind sponsorizările. Prin urmare, nu vedem de ce ar fi necesară depunerea a două declarații informative, atâta timp cât prima conține toate sponsorizările efectuate în anul respectiv.

Totuși, există riscul ca în cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, autoritățile fiscale să chestioneze valabilitatea creditului fiscal.

Beneficiarii sponsorizărilor trebuie să se înregistreze într-un Registru specific

Începând cu 1 aprilie 2019, organizațiile fără scop lucrativ/unități de cult către care se face sponsorizarea trebuie să fie înscrise, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale („Registrul”), ce va fi afișat pe site-ul ANAF (conform Legii nr. 30/2019).

Deși la o primă vedere acest Registru reprezintă o nouă cerință birocratică, în acest fel societățile care vor să acorde sponsorizări vor avea posibilitatea să caute informații relevante despre entitățile non-profit către care fac sponsorizări, iar informațiile privind activitatea desfășurată de acestea vor fi public disponibile.

De asemenea, este important de menționat că, pentru a beneficia de creditul fiscal aferent sponsorizării prevăzut de Codul fiscal, aceste entități fără scop lucrativ/unități de cult trebuie să fie înscrise, la data încheierii contractului, în Registru. Prin urmare, pentru a beneficia de creditul fiscal, entitățile non-profit către care se face sponsorizarea trebuie să fie înregistrate în Registru.

Chiar dacă, la momentul actual, Registrul nu există pe site-ul ANAF, iar constituirea lui va cere timp, aceste modificări legislative produc efecte începând cu 1 aprilie 2019, timp în care aspectele administrative ce țin de constituirea bazei de date și a Registrului vor fi finalizate.

Alte aspecte de avut în vedere

Totodată, potrivit art. 56 alin (11) din Codul fiscal și a instrucțiunilor de completare a formularului 107 există o mențiune specială care limitează microîntreprinderile în a acorda sponsorizare doar entităților non-profit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențat. Mențiunea nu este prevăzută la celălalte tipuri de plătitori (spre ex., plătitorii de impozit pe profit).

De asemenea, contribuabilii din industria hotelurilor, barurilor și restaurantelor trebuie să acorde atenție în cazul în care efectuează sponsorizări, întrucât aceștia nu pot aplica facilitățile fiscale privind sponsorizarea dacă nu sunt în același timp și plătitori de impozit pe profit.  

Deși prevederile fiscale privind sponsorizarea există în Codul fiscal încă din 2004, problemele practice continuă să apară. Câteva răspunsuri utile:

§  În cazul sponsorizărilor în bani, care este momentul la care pot beneficia de credit fiscal – data semnării contractului sau momentul în care se transferă sumele către beneficiar? În ce an va fi declarată această sponsorizare în declarația informativă?

- În principiu, momentul la care pot beneficia de creditul fiscal trebuie analizat din perspectiva datei în care s-a făcut plata și, tot în anul în care s-a făcut plata, va trebui declarată sponsorizarea în declarația informativă.

§  Va putea beneficia de creditul fiscal societatea care nu are încheiat un contract de sponsorizare ori în cazul în care contractul de sponsorizare nu conține toate detaliile prevăzute de lege (obiectul, valoarea și durata contractului, obligațiile și drepturile părților, etc.)

- În cazul de mai sus, există riscul de a nu beneficia de creditul fiscal aferent sponsorizării întrucât nu sunt respectate prevederile din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.

§  Ce se va întâmpla în cazul sponsorizărilor care conțin, în cadrul contractului, clauze ce prevăd o contra-prestație din partea beneficiarului (spre ex., servicii de marketing prestate sponsorului prin efectuarea de publicitate comercială)?

- Dacă este prevăzută o contra-prestație din partea beneficiarului sponsorizării, există riscul ca tranzacția să fie considerată un serviciu, ci nu sponsorizare și astfel, creditul fiscal aferent sponsorizării să nu fie acceptat de către autoritățile fiscale.

§  Cum va fi tratată, din punct de vedere fiscal, sponsorizarea unde, entitatea non-profit (beneficiarul), cât și societatea care sponsorizează (sponsorul) sunt controlate, direct sau indirect, de aceeași persoană?

Există riscul să nu fie recunoscut creditul fiscal deoarece ar putea fi interpretat că această acțiune încalcă articolele 6 și 10 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.

§  Care este diferența dintre sponsorizare și cotizație plătită către entitățile fără scop lucrativ? Pentru care dintre cele două beneficiază societatea de credit fiscal?  

- În cazul în care sponsorul va obține acces la informații, va participa la întâlnirile organizate de entitățile respective, beneficiind de o contra-prestație din partea beneficiarului, există riscul ca plata efectuată să nu fie considerată o sponsorizare, ci o plată pentru a obține acces facil la anumite informații, de a deveni un membru în cadrul entității non-profit.

Un articol de Camelia Malahov, Director Deloitte România și Anca Preda, Senior Consultant Deloitte România.

V-a fost de folos informația?