tax legal alerts

Stiri

Tax & Legal Weekly Alerts

2015

Buletinele noastre informative va ofera informatii cu privire la schimbarile recente si cele in curs de aplicare in legislatia romaneasca.

Normele privind acordarea statutului de Operator Economic Autorizat („AEO”) îmbracă o formă nouă
Primul semn ca autoritățile vamale încurajează operatorii economici să aplice pentru certificarea AEO ținând cont că se apropie data intrării în vigoare a Noului Cod Vamal Unional, ce mizează pe această certificare.

Noi reglementări vizând sancțiunea opririi funcționării activității comerciale pentru nerespectarea măsurilor de securitate la incendiu
În data de 4 noiembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 824 Hotărârea de Guvern nr. 915 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți.

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
În data de 30 octombrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 809, Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Legea stabilește obligații în sarcina furnizorilor de materiale pentru ambalaje, producătorilor de ambalaje și produse ambalate, importatorilor, comercianților, distribuitorilor și autorităților publice, cu privire la producere, etichetarea, colectarea și reciclarea ambalajelor și se clarifica noțiunea de ambalaj precum și persoana responsabilă în cazul achizițiilor intracomunitare.

Modificări aduse Codului fiscal
Ordonanța de urgență nr. 50 / 2015 aduce modificări importante legislației fiscale, ce vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2016.

Modificări aduse Codului de procedură fiscală
Modificarile vizeaza, printre altele, nulitatea actului administrativ, colaborarea interstatala dintre autoritatile fiscale, compensarea obligatiilor fiscale nascute anterior intrarii in insolventa, cuantumul scrisorii de garantie bancara/ politei de asigurare de garantie, competenta de solutionare a contestatiei fiscale.

Nomenclatura Combinată în vigoare în 2016
Comisia Europeană a publicat recent Nomenclatura Combinată („NC”) în vigoare din 1 ianuarie 2016. Ca o consecință, începând cu 1 ianuarie 2016 va trebui sa utilizați noile coduri NC pentru operațiunile vamale, declarațiile Intrastat precum și pentru operațiunile efectuate în baza unor autorizații vamale și fiscale eliberate în baza codurilor NC 2015.

Legislația FATCA a fost aprobată
Legea privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA a fost promulgată.

Noul Cod Vamal al Uniunii - Dispoziții noi privind regimurile vamale suspensive
Potrivit noilor prevederi, regimul de perfecționare activă va fuziona cu cel de transformare sub control vamal.

Noutăți aduse de rapoartele finale BEPS cu privire la metoda împărțirii profiturilor
Pe data de 5 octombrie, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a lansat 13 rapoarte finale, împreună cu o notă explicativă, în cadrul planului BEPS ce adresează fenomenul de erodare a bazei impozabile și transferul profiturilor. Scopul fiecărei acțiuni din planul BEPS are menirea de a crea o abordare multilaterală și uniformă asupra impozitării internaționale, incluzând recomandări asupra legislației interne, precum și asupra unor principii internaționale cuprinse în convenția model și liniile directoare privind prețurile de transfer.

Modificări aduse legislației în materie de prețuri de transfer
Vă furnizăm o imagine detaliată a principalelor modificări aplicabile prețurilor de transfer începând cu data de 1 ianuarie 2016. În momentul de față nu toate modificările sunt clare sau detaliate și se așteaptă indicații suplimentare prin norme sau actualizarea legislației secundare în viitorul apropiat.

Anularea dobânzilor și a penalităților de întârziere
Contribuabilii vor putea beneficia de anularea penalităților de întârziere și a unei cote de 54,2% din dobânzi, dacă, printre altele, își vor achita până la 31 martie 2016, obligațiile principale restante la 30 septembrie 2015. Ordonanța își propune să sprijine contribuabilii aflați în dificultate și urmărește stimularea achitării voluntare a obligațiilor restante la buget. Contribuabilii care s-au conformat și nu au obligații restante, par a nu a avea posibilitatea să beneficieze de această facilitate, nefiind prevăzut nimic în acest sens.

Protecția datelor personale: Curtea Europeană de Justiție declară nelegal cadrul juridic ce acoperă transferul de date cu caracter personal din UE către SUA, în baza principiilor Safe Harbour. Implicații privind România

În data de 6 octombrie 2015, Curtea Europeană de Justiție („Curtea”), a hotărât prin decizia pronunțată în cazul C-362/14 că transferurile de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statele Unite Ale Americii, în baza principiilor Safe Harbor, respectiv atunci când destinatarul din SUA deţine un certificat valabil Safe Harbor, sunt invalide.

OECD a emis variantele finale ale rapoartelor BEPS
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a lansat pe data de 5 octombrie rapoartele finale aferente proiectului „Erodarea bazei impozabile și mutarea profiturilor” (în engleză „base erosion and profit shifting” - BEPS), care a fost inițiat în urmă cu doi ani cu scopul de a adresa lacune existente în legislația fiscală internațională.

Modificarea normelor privind administrarea contingentelor tarifare

Noile norme tehnice aduc schimbări vizând cererea de alocare și garanțiile necesare accesării contingentelor tarifare.

Noi modificări aduse prevederilor Codului Fiscal
În data de 10 septembrie 2015 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Regăsiți în cele ce urmează principalele modificări aduse de noul Cod Fiscal, in general aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2016.

Livrările de combustibil destinat navelor atribuite navigației în largul mării sunt scutite de TVA dacă sunt efectuate către un intermediar?
Pe 3 septembrie 2015, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CEJ) a publicat hotărârea pronunțată în cauza C-526/13 ‘Fast Bunkering Klaipėda’ UAB (FBK) privind tratamentul TVA aplicabil livrărilor de combustibil destinat navelor atribuite navigației în largul mării.

Hotărârea Curții Europene de Justiție privind tratamentul TVA aplicabil achiziției serviciilor de consultanță pe baza de abonament
Pe 3 septembrie 2015, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (”CEJ”) a publicat hotărârea pronunțată în cauza C-463/14 Asparuhovo Lake Investment Company OOD (”ALIC”).

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 cu privire la scutirile de TVA pentru navele atribuite navigației în largul mării
Ordinul nr. 961/2015 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 649/27.08.2015 

Modificarea procedurii de înregistrare în scopuri de TVA

Noul Ordin nr. 1966/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 580/03.08.2015.

Noul Ordin nr. 217/ 4.172/ 1.348/ 835 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 573/ 30.07.2015

Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru activitățile de creație de programe pentru calculator se simplifică prin eliminarea restricțiilor legate de profilul academic asociat unor anumite specializări.

De asemenea, se clarifică faptul că de aceeași scutire vor beneficia și salariații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, în baza diplomei de studii care trebuie să fie echivalată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu respectarea celorlalte condiții de angajatorul român.

Schimbări aduse de legea Amnistiei Fiscale

Recent a fost promulgată legea amnistiei fiscale, care anulează anumite obligații fiscale din sfera impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale și a taxei pe valoare adăugată.


Propuneri de modificări ale noului Cod de Procedură Fiscală

În urmatoarea perioadă, Codul de Procedură Fiscală urmează să sufere o serie de modificări care ar putea avea impact asupra afacerii dumneavoastră.

Din dorința de a vă sprijini demersul de a înțelege mai bine schimbările și implicațiile asupra business-ului dumneavoastră, avocații Reff & Asociații au pregătit un tabel comparativ care identifică principalele modificări pe care Codul de Procedură Fiscală le aduce, comparativ cu varianta sa precedenta.

Sperăm că acest document vă va fi util în activitatea curentă și vă va ajuta să planificați business-ul în avans, ținând cont de modificările survenite. Textul integral al legii privind Codul de Procedură Fiscală poate fi accesat aici.

Modificarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea în cadrul prestării de servicii transnaționale

Prin OUG nr. 28/2015 a fost modificată și completată Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, în scopul de a reglementa (i) ipoteza în care întreprinderi stabilite pe teritoriul României detașează pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene salariați cu care au stabilite raporturi de muncă; (ii) situația personalului angajatorilor stabiliți pe teritoriul României, care efectuează operațiuni de transport internațional și care nu se încadrează în domeniul de aplicare al Legii nr. 344/2006.

Noi modificări aduse Codului fiscal şi altor acte normative

A fost modificat Codul fiscal în legătură cu reclasificarea unei activităţi economice şi aplicarea cotei reduse de TVA de 9% şi asupra livrării berii la halbă. De asemenea, Curtea Europeană de Justiţie a emis două decizii despre calificarea persoanelor fizice drept persoane impozabile în scopuri de TVA şi despre scutirea de TVA pentru serviciile medicale veterinare. Nu în ultimul rând, s-au adus clarificări în legătură cu taxarea bacşişului

Informații statistice despre controalele fiscale derulate în domeniul prețurilor de transfer în primul semestru al anului 2015

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis un comunicat de presă cu privire la inspecțiile fiscale ce au vizat prețurile de transfer derulate în primul semestru din anul 2015. Comunicatul subliniază că sumele suplimentare aferente primului semestru al anului 2015 sunt cu 130% mai mari decât cele înregistrate în anul 2012 si furnizează si alte informații relevante referitoare la activitatea inspectorilor fiscali.

Legea nr. 152/2015

In data de 13 iulie 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 519, Partea I, Legea nr. 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului (“Legea nr. 152/2015”). Actul normativ aduce modificari urmatoarelor acte normative: Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

Modificari aduse Legii concurentei nr. 21/1996
La data de 30 iunie 2015 a intrat in vigoare Ordonanța de urgentă nr. 31/2015 prin care se aduc o serie de modificări legii concurenței nr. 21/1996 ca măsuri de eficientizare în materie de concurență, ca urmare a obligațiilor asumate de Guvernul României față de Banca Mondială.

Dintre cele mai importante modificări menționăm:

  • Modificarea definiției intreprinderii, prin raportare la noțiunea de entitate economică, care poate cuprinde una sau mai multe persoane, aflate sub aceeasi structură de control;
  • Eliminarea unor fapte din categoria practicilor anticoncurențiale prevăzute de art. 5 și art. 6 din Legea Concurenței;
  • Modificări ale procedurii cu privire la investigațiile Consiliului Concurenței, în special prin introducerea procedurii tranzacționării – posibilitatea recunoașterii savârșirii faptei anticoncurențiale oricând pe parcursul investigației, spre deosebire de reglementarea anterioară când se putea recunoaște fapta numai după comunicarea raportului de investigație.

Proiect pilot - Recunoașterea AEO din UE la punctul de trecere a frontierei Moldova–România
Începând cu 1 iulie 2015, un proiect pilot privind recunoașterea statutului european de Operator Economic Autorizat (AEO) este implementat în Moldova la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pentru a facilita comerțul dintre UE și Moldova.

Majorarea cuantumului salariului de baza minim brut pe tara la 1.050 lei
Începând cu data de 1 iulie 2015 a avut loc majorarea cuantumului salariului de bază minim brut pe țară la 1.050 de lei, pentru un program complet de lucru. Această modificare generează o serie de obligații în sarcina angajatorilor, după cum am aratat in cuprinsul informării.

Modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Pe data de 30 iunie 2015 a fost promulgata legea nr. 177/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții („Legea 10/1995”). Accesati linkul pentru a vizualiza principalele modificari prevazute de aceasta lege.

 

Noutati cu privire la adoptarea Noului Cod Fiscal

In data de 24 iunie 2015, Noul Cod Fiscal a fost adoptat si de catre Camera Deputatilor si se asteapta acum promulgarea de catre Presedinte.

Noutati cu privire adoptarea Legii privind anularea unor obligatii fiscale (“Amnistia fiscala”)

In data de 24 iunie 2015 s-a adoptat de catre Camera Deputatilor Legea privind anularea unor obligatii fiscale atrase de reconsiderarea activitatilor independente.

Act normativ cu privire la domeniul jocurilor de noroc organizate si exploatate in Romania

La data 9 iunie 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 407, Partea I, Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative (“Legea nr. 124/2015”) care a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2015.

Acest act normativ cuprinde o serie de prevederi importante pentru domeniul jocurilor de noroc organizate si exploatate in Romania, principalele modificari fiind prezentate pe scurt in acest alert.

Noi modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Începând cu data de 1 iunie 2015, au intrat în vigoare noi modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Acestea se referă la impozitul pe profit, impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii, TVA, accize și impozitul pe construcţii.

Modificările au fost publicate în data de 28 mai 2015 în Monitorul Oficial nr. 373, prin Hotărârea nr. 367 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Considerații introductive asupra Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice

În data de 20 mai 2015, Parlamentul României a adoptat Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice (“LIPF”). În scopul facilitării cunoașterii și înțelegerii prevederilor legii noi de către persoanele interesate, Reff și Asociații, societatea de avocați reprezentând Deloitte Legal în România, a pregătit un material informativ sumarizând principalele dispoziții ale acesteia. În prezent LIPF nu este în vigoare. LIPF urmează să fie promulgată de către Președintele României și va intra în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României. În conformitate cu prevederile Constituției, înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.

Modificări ale Codului Fiscal
În data de 14 aprilie 2015, Ordonanţa de Urgenţă nr. 6/2015 privind modificarea Codului Fiscal („Ordonanţa”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 250. Modificările se referă la impozitul pe veniturile nerezidenților şi TVA.

Decizie nouă a Curții Europene de Justiție
În data de 16 aprilie 2015, Curtea Europeană de Justiție („CEJ”) a emis decizia în cazul C-42/14 Wojskowa referitor la tratamentul de TVA aplicabil costurilor cu utilitățile transmise de proprietar către chiriaș în cadrul contractelor de chirie.

Autoritatea Bancară Europeană a publicat un Ghid final privind securitatea plăților pe internet

Pe data de 19 decembrie 2014, ABE a publicat Ghidul final privind securitatea plăților pe internet menit să stabilească un set de cerințe minime în domeniul securității serviciilor de plată oferite prin intermediul internetului (servicii de plată pe internet). Ghidul a fost emis ca răspuns față de nivelul ridicat de fraudă existent la nivelul serviciilor de plată pe internet, având data limită de implementare 1 August 2015.

Cerere de decizie preliminară adresată de România către Curtea Europeană de Justiție – cauza C-183/14

Pe 11 martie 2015 a avut loc pledoaria pentru cauza C-183/14 - Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean vs. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj introdusă de Curtea de Apel Cluj către Curtea Europeană de Justiție.

A intrat în vigoare un nou Regulament pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice

În data de 17 martie 2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României și a intrat în Ordinul Președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice („Ordinul 12/2015”).

Noutăți fiscale

Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare – dezvolare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul comun 2086/4504/2010 au fost modificate printr-un nou ordin, publicat în Monitorul Oficial în 16 martie 2015. Modificarile aduc atât o aliniere la Codul Fiscal cât şi o serie de elemente de noutate.

Hotărâre a CJUE deschide posibilitatea solicitării de daune pentru încălcări ale drepturilor de autor online în orice jurisdicție a UE în care drepturile de autor în cauză pot fi accesate ilegal

În cauza C-441/13 (Pez Hejduk v EnergieAgentur.nrw Gmbh), CJUE a confirmat posibilitatea de a solicita daune pentru încălcări online ale drepturilor de autor în orice jurisdicție în care opera este disponibilă în mod ilegal, nu doar în jurisdicția pârâtului.

Consiliul Concurenţei a publicat raportul cu privire la investigația sectorială derulată pe piața energiei electrice din România

La data de 3 martie 2015 Consiliul Concurenței a publicat raportul cu privire la rezultatele preliminare ale investigației sectoriale desfăşurate cu privire la piața energiei electrice în perioada 2008 - 2013. Analiza efectuată a avut ca obiect principal identificarea caracteristicilor pieţei de energie electrică naţională, puterea de piaţă a participanţilor pe piaţă, precum şi identificarea principalelor constrângeri concurenţiale ale întreprinderilor active pe piaţă.

Noutati cu privire la raportarea sponsorizarilor
In Monitorul Oficial nr. 168 din 11 martie 2015 s-a publicat Ordinul ministrului sanatatii privind aprobarea Normelor pentru evaluarea si avizarea publicitătii la medicamentele de uz uman.
Acest ordin aduce clarificari cu privire la modul in care se promoveaza medicamentele atat catre publicul larg cat si catre profesionistii din domeniul medical.


Noutati referitoare la taxa claw-back
In Monitorul Oficial 176 din 13 martie 2015, s-a publicat Ordonanta de Urgenta nr. 2 privind modificarea Ordonantei de Urgentă 77/2011 privind taxa claw-back.

Opinia Avocatului General privind tratamentul TVA aplicabil livrărilor de combustibil destinat navelor realizate printr-un intermediar

Pe 5 martie, Avocatul General (“AG”) Sharpston din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene (“CEJ”) şi-a exprimat opinia în cazul C-526/13 Fast Bunkering Klaipeda UAB (“FBK”).

Întrebarea din acest caz a fost dacă scutirea de TVA pentru livrările de combustibil destinat navelor atribuite navigaţiei în largul mării se aplică doar livrărilor finale către operatorii navelor sau poate fi extinsă şi livrărilor precedente (din lanţul comercial) către intermediarii acţionând în nume propriu. 

Noi reglementări privind protecția copiilor implicați în activități cu sau fără scop lucrativ

În data de 13 februarie 2015 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 75/2015 (“HG nr. 75/2015”) privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.115 din 13 februarie 2015.

HG nr. 75/2015 stabileste condițiile necesare prestării de către copii a activităților remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, în baza contractelor încheiate cu organizatori, indiferent dacă prestarea acestora este sau nu remunerată. HG nr. 75/2015 introduce procedura de informare prealabilă a serviciului public de asistență socială și impune obligații în sarcina organizatorilor și a părinților/reprezentanților legali ai minorilor în legatură cu prestarea activităților mai sus menționate.

Noutăți fiscale

A fost promulgat ordinul nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare și detașare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006.

În Monitorul Oficial nr. 76 a fost publicat ordinul privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015

Platforma cu privire la posibile încălcări ale dreptului concurenței

Consiliul Concurenței a lansat o platformă on-line pentru a permite oricăror persoane care dețin informații despre potențiale încălcari ale regulilor concurenței să avertizeze Consiliul Concurenței cu privire la existența acestora.

Noile formulare privind înregistrarea în scopuri de TVA; extinderea aplicabilităţii cotei reduse de TVA de 9% în sectorul turistic

Modificari aduse Codului Muncii

La data de 25 ianuarie 2015 au intrat în vigoare ultimele modificări aduse Codului Muncii. Dintre cele mai importante modificari menționam:

  • Dreptul salariatului la concediu de odihna chiar și în situatia în care acesta a beneficiat de concediu medical;
  • Perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediul pentru îngrijirea copilului bolnav vor fi considerate perioade de activitate prestată;
  • Întreruperea concediului de odihnă în situația în care intervine concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu de risc maternal, ori concediu pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • Absențele nemotivate și concediile fără plată vor fi scazute din vechimea în muncă a salariatului.

Noutati fiscale

Noile prevederi legislative vizează modificarea impozitului pe constructii si a procedurii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si publicarea unei decizii a Comisiei Fiscale Centrale.

Noutati fiscale - Moldova

Aprobarea listei agentilor economici care vor beneficia în anul 2015 de dreptul imprimării facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecție

În Monitorul Oficial din 16 ianuarie 2015, au fost publicate 2 Ordine emise de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin care au fost nominalizați 64 de agenți economici care în 2015 vor beneficia de dreptul de a-și imprima singuri facturile fiscale pe hârtie specială cu însemne protective.

Noutăți fiscale 

1. Modificarea Formularulului 101 și a instrucțiunilor de completare aferente: Ordinul președintelui ANAF nr. 4024/2014 aduce modificări formularului 101 (declarația anuală de impozit pe profit) și instrucțiunilor de completare aferente.

2. Modificarea Instructiunilor Formularului 100 şi a Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat: Instrucţiunile de completare a formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" aduc noi clarificări privind diverse tipuri de venituri obținute de persoane fizice și contribuțiile pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se modifică pentru a include şi contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

3. Modificarea prevederilor cu privire la Formularul 394: Termenul pentru procedura valabilă în 2014 cu privire la scutirea de la declarare a bonurilor fiscale emise între operatorii înregistrați în scopuri de TVA în România se prelungește până la data de 31 decembrie 2016.

4. Noi reglementări în domeniul jocurilor de noroc: Ordonanța de Urgență nr. 92/2014 modifică atât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc cât și Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

5. Modificări privind unele măsuri de informare a consumatorilor: A fost publicat Ordinul nr. 594/2014 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor.

Noutăți Contabile

Noua Reglementare Contabilă OMF 1802 care înlocuiește OMF 3055 cu modificările ulterioare (MO 963/30.12.2014)

Ministerul Finanțelor Publice a publicat un nou ordin, aplicabil de la 1 ianuarie 2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile aplicabile situațiilor financiare individuale și situațiilor financiare consolidate. Noul ordin aduce mai multe clarificări cu privire la tratamentele contabile existente în MOF 3055 cu modificările ulterioare și precum și modificări cu privire la clasificarea entităților pe baza criteriilor de mărime și a modului de prezentare a situațiilor financiare ale acestora în funcție de această clasificare, cu privire la planul de conturi, cu privire la noi tratamente contabile aplicabile în anumite situații.  

Revizuirea Anexei 1 a Regulamentului privind produsele cu dublă utilizare

Comisia Europeană a publicat pe data de 30 decembrie 2014 varianta revizuită a Anexei 1 a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 („regulamentul produselor cu dublă utilizare”), stablind lista acestor produse, e.g. produse care pot fi utilizate atât în scop civil și militar, care fac obiectul controalelor pe întreg teritoriul Uniunii Europene („UE”).

Prin modificarea regulamentului produselor cu dublă utilizare, noi produse au fost adăugate listei comune a produselor cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor, în timp ce altele au fost eliminate.
Norme de certificare a declarațiilor fiscale ale contribuabililor și a procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal
Publicarea în Monitorul Oficial a normelor și a procedurii de certificarea a declarațiilor fiscale, își propune clarificarea procesului prin care consultanții fiscali pot presta acest serviciu, precum și obligațiile care incumbă părților parte.

V-a fost de folos informația?