2019 din perspectivă vamală: Brexit, măsuri de salvgardare și origine

Evenimente

2019 din perspectivă vamală: despre Brexit, măsuri de salvgardare și originea mărfurilor

Invitație: 05 noiembrie 2018, Hotel Intercontinental, București 

Agenda evenimentului

09:00 - 09:30 Înregistrarea participanților
09:30 - 10:30 Brexit
 • Comerțul UE-Marea Britanie în prezent vs. după 31 martie 2019
 • Impactul potențial asupra lanțului logistic de aprovizionare
 • Taxe vamale în comerțul Marea Britanie vs. UE ?
 • Posibile măsuri tranzitorii
 • Recomandări post-Brexit
10:30 - 10:45 Pauza de cafea
10:45 - 13:00 Măsuri de salvgardare împotriva importurilor în UE de oțel
 • Produse ce se supun masurilor și țările vizate;
 • Procedura de implementare la nivelul UE;
 • Tipuri de masuri de salvgardare – provizorii vs. definitive;
 • Documentul de supraveghere și procedura de obținere;
 • Limitări cantitative – urmărirea balanței contingentelor
 • Procedura de import in cazul aplicării contingentelor;
 • Excepții aplicabile în funcție de originea mărfurilor
13:00 - 14:00 Pauza de prânz
14:00 - 15:00 Sistemul REX
 • Introducere in sistemul REX
 • Condiții de înregistrare
 • Auto-certificarea originii mărfurilor
 • Obligațiile exportatorilor
 • Calendarul de aplicare

Proceduri simplificate de vămuire
 • Procedura de tip “D”
15:00 - 15:15 Pauza de cafea
15:15 - 16:45 Noua definiție a exportatorului aplicabilă de la 30 iulie 2018
 • Cine poate acționa ca exporator ?
 • Impact asupra tranzacțiilor în lanț din perspectiva TVA

Formularul de autoevaluare ANCEX
 • alternativa la negația ANCEX in cazul exportului de produse cu dubla utilizare

Garanții vamale
 • Garanția globală - autorizație obligatorie pentru regimurile speciale

Alte informații

Lectori: 

Mihai Petre, Senior Manager, Servicii de Consultanță Vamală 

Daniela Neagoe, Manager, Servicii de Consultanță Vamală 

Cosmin Dincă, Senior, Servicii de Consultanță Vamală 

Anca Manea, Senior, Servicii de Consultanță Vamală 

 

Plată: 

Taxa de participare este de 190 EUR + TVA pentru un participant reprezentând o companie. Dacă se înscriu și alți participanți din cadrul aceleiași companii (sau grup de companii), taxa pentru aceștia scade la 160 EUR + TVA. Participarea se face exclusiv pe bază de confirmare. 

 

Persoana de contact:

Diana Trăsnea - Marketing Coordinator

Email: dtrasnea@deloittece.com

Mobil: +40 730 585 845 

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.