Preturi de transfer

Evenimente

Impactul reorganizării asupra salariaților – riscuri juridice și aspecte practice

Business Breakfast 

21 martie 2019

Reff & Asociații (Deloitte Legal) are plăcerea să vă invite la în data de 21 martie 2019, începând cu ora 9:00, la Business Breakfast cu tema "Impactul reorganizării asupra salariaților – riscuri juridice și aspecte practice".

Evenimentul interactiv este dedicat departamentelor juridice și de resurse umane și va cuprinde o abordare integrată juridică și practică referitoare la următoarele aspecte:

  1. Modificarea unilaterală sau prin acordul părților a anumitor elemente ale contractului individual de munca, in contextul reorganizării activității angajatorului. Conceptul “liniei de raportare punctate”/“dotted line” – implicații de dreptul muncii
  2. Concedierea pe motive ce nu țin de persoana salariatului in contextul reorganizării – delimitări de alte cazuri de încetare a contractului de munca;
  3. Condiții impuse de lege pentru a dispune o concediere pe motive ce nu țin de persoana salariatului (considerente practice, capcane, soluții);

- Efectivitatea desființării postului – capcane și soluții;

- Cauza reală și serioasă a concedierii – considerente de ordin practic;

- Interdicții de concediere;

- Concedierea individuala versus Concedierea colectiva; Clarificări relevante ale Curții de Justiție a Uniunii Europene;

4. Aspecte practice în litigiile având ca obiect contestarea deciziei de concediere.

În plus, vom discuta pe scurt și despre un subiect din ce în ce mai de interes pentru angajatori: Diagnosticul Sistemului Total de Recompensare a angajaților. Când este util? Care este abordarea? Și, nu în ultimul rând, care sunt beneficiile?

Lectori

Florentina Munteanu – Avocat Partener , Reff & Asociații, membră Deloitte Legal România

Florentina este partenerul coordonator al practicii de dreptul muncii din cadrul Reff și Asociații SCA și este avocat cu experiență de peste 14 ani. 

Florentina asistă un număr semnificativ de clienți cu privire la aspecte de zi cu de dreptul muncii, dar și cu privire la chestiuni mai sensibile și complexe, precum transferul salariaților în contextul transferului de întreprinderi, planuri de remunerare pe bază de capital, ne-discriminarea, concedieri, acorduri de încetare ale contractelor individuale de muncă. 

Cele mai importante proiecte includ:

  • Asistență acordată uneia din cele mai mari companii din România activând în domeniul energiei electrice si de sistem, în cadrul procesului de reorganizare și implementare a noii structuri organizaționale;
  • Asistență acordată uneia dintre cele mai mari societăți din domeniul farmaceutic în implementarea unui proces de reorganizare, prin aplicarea criteriilor profesionale vs criteriile sociale pentru selectarea salariaților afectați de măsurile de reorganizare;
  • Asistență specifică cu privire la protecția drepturilor salariaților în cadrul transferului întreprinderii prin încheierea unui contract de creare, consolidare si transfer al unei echipe;
  • Asistență acordată uneia din cele mai mari companii de asigurare cu privire la practicile de remunerare și implementarea regulilor de remunerare europene la nivel local. Asistența a implicat revizuirea și analiza reglementărilor naționale transpunând directivele AIFMD, UCITS V și  Solvency II și practicile de remunerare locale;
  • • Asistență juridică din perspectiva sănătății și securității în muncă acordată unui fond de investiții major activ în domeniul imobiliar în cadrul analizei de conformitate pentru peste 30 de locații.
ciprian

Gabriela Ilie - Managing Associate, Reff & Asociații, membră Deloitte Legal România

Gabriela este Managing Associate în cadrul practicii de dreptul muncii din cadrul Reff și Asociații, cu o experiență în avocatură de peste 11 ani.

Gabriela oferă asistență într-o gamă variată de probleme de dreptul muncii, precum stabilirea legii aplicabile contractelor de muncă cu element de extraneitate, detașări, atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât și în state terțe, concedieri (atât individuale, cât și colective), plângeri prin care se reclamă încălcarea principiului nediscriminării, hărțuire, organizarea timpului de lucru, munca prin agent de muncă temporară etc. 

Gabriela a fost, de asemenea, membru în cadrul echipelor de Due Diligence.

simona

Luiza Ionescu Donoiu - Managing Associate, Reff & Asociații, membră Deloitte Legal România

Luiza este avocat in cadrul Departamentului de Litigii al Reff si Asociații. Luiza are o experienta de mai bine de 10 ani in practica administrativa, fiscala si comerciala, coordonand un numar important de litigii comerciale si administrative impotriva autoritatilor nationale si, in special, litigii fiscale impotriva autoritatilor fiscale.

De asemenea, Luiza a reprezentat companii de renume, activand in diverse industrii, in arbitraje naționale, achizitii publice si concurenta, precum si in litigii de muncă și proceduri de insolventa. Luiza este membră a Baroului București din 2009.

simona

Ana-Maria VlăsceanuAvocat Senior, Reff & Asociații, membră Deloitte Legal România

Ana-Maria a acumulat o experiență vastă în domeniul dreptului muncii și dreptului securității sociale, având peste 7 ani de experiență în acest domeniu.

Ana-Maria a obținut titlul de doctor în drept din partea Facultății de Drept a Universității din București în anul 2014, cu teza intitulată „Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprindere, unități și părți ale acestora”. În prezent, Ana-Maria ocupă postul de lector universitar la Facultatea de Drept a Universității din București, desfășurând o activitate intensă de cercetare în domeniul Dreptului muncii și al securității sociale.

Ana-Maria oferă consultanță de specialitate în materia Dreptului muncii și al securității sociale pentru diferite filiale locale și străine din România, în principal din sectoarele producție, distribuție, construcții, imobiliare, banking, industria farmaceutică și industrii de produse de consum, in domenii precum: transferul de întreprindere, mobilitatea lucrătorilor, dezvoltarea și implementarea schemelor de bonusare a angajaților, nediscriminarea, concedieri individuale și colective, negocieri colective etc.

simona

Raluca Balint - Avocat Senior, Reff & Asociații, membră Deloitte Legal România

Raluca este avocat specializat în dreptul muncii, membră a Baroului București din 2013.

Raluca a asistat clienți în cele mai diverse aspecte privind legislația muncii cum ar fi: concedieri, detașarea salariaților în contextul prestării de servicii transnaționale, transferul salariaților, redactare de regulamente interne și alte politici și proceduri interne, redactarea și negocierea contractelor colective de muncă, și a oferit suport constant în diverse probleme de zi cu zi de dreptul muncii cum ar fi încheierea de contracte individuale de muncă, negocierea în vederea încetării de comun acord, efectuarea de cercetări disciplinare etc. 

Raluca a fost, de asemenea, membru în cadrul echipelor de Due Diligence.

simona

Elena MarcuAvocat Senior, Reff & Asociații, membră Deloitte Legal România

Elena este avocat, membru al echipei Reff & Asociații, cu o experiență profesională de peste 13 ani. 

De-a lungul carierei sale, Elena a asistat clienții în legătură cu diferite proiecte din domeniul dreptului muncii, cum ar fi: asistența pe parcursul procedurilor de negociere colectivă la nivelul unității și redactarea contractelor colective de muncă, asistență în legătură cu proceduri de concediere individuală/colectivă inițiate în vederea implementării măsurilor de reorganizare, asistență juridică în legătură cu procedurile generale de informare/consultare a reprezentanților salariaților/sindicatelor existente în unitate, asistență juridică în legătură cu numeroase proceduri de cercetare disciplinară, asistență juridică în legătură cu diferite aspecte de sănătate și securitate în muncă (de ex. accidente de muncă, convenții de sănătate și securitate în muncă). 

Elena a fost, de asemenea, membru în cadrul echipelor de Due Diligence.

simona

Andreea Ilinca Manager, Global Employer Services - Deloitte Taxe

Andreea are peste 12 ani de experiență în domeniului Capitalului Uman, atât în consultanță, cât și in cadrul departamentului de Resurse Umane, fiind specializată în asistență acordată în domeniul capitalului uman în cadrul a diferite proiecte printre care de Due Diligence cu privire la aspectele de resurse umane, sistemul total de recompensare a salariaților, transformarea sistemului de remunerare, crearea sistemului de management al performantei (model axat pe competențe, indicatori de performanță în strânsă legătură cu sistemul de remunerare), management-ul talentelor, învățare și dezvoltare, centre de evaluare și dezvoltare, design organizațional. 

Andreea este certificată SHRM-SCP (Society for Human Resource Management - Senior Certified Professional).

simona

Alte informații

Evenimentul se va desfășura în data de 21 martie 2019, la sediul Deloitte (Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Est, etaj 2, sector 1).  Pentru înregistrare, vă rugăm să folosiți acest link.

În vederea păstrării caracterului interactiv, seminarul va avea un număr limitat de 30 de participanți. Din cadrul aceleași companii se permite înregistrarea a unui număr de maxim două persoane. Vom transmite confirmările către dvs. în limita locurilor disponibile.

Nu se percepe taxă de participare.

 

Persoana de contact:

Mirabela Hrior

Email: mhrior@deloittece.com

Mobil: +40 730 255 561

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: mhrior@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.