An fiscal

Evenimente

Controlul financiar preventiv în achizițiile publice

Pentru a implementa o parte dintre acțiunile stabilite în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice adoptată de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul Achizițiilor Publice, precum și pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante privind achizițiile publice, Ministerul Finanțelor Publice (MFP), în calitate de autoritate de coordonare și reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entitățile publice, a reglementat, prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 2332/30.08.2017 privind modificarea OMFP 923/2014, cadrul general al atribuțiilor şi exercitării controlului financiar preventiv în entitățile publice.

Modificarea și completarea OMFP 923/2014  va conduce la îmbunătățirea controlului financiar preventiv în general, și al achizițiilor publice în special, prin  angajarea și cheltuirea banilor publici cu asigurarea legalității, regularității și economicității, contribuind astfel la realizarea condiționalității ex-ante privind achizițiile publice.

În acest context,  conducătorii entităților publice, precum şi persoanele care gestionează fonduri publice şi/sau patrimoniu public, au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității.

Deloitte România își propune să organizeze un curs care să vină în sprijinul autorităților publice, obiectivul principal fiind  întărirea capacității administrative a persoanelor cu atribuții de control financiar preventiv propriu, în domeniul achizițiilor publice.

Agenda seminarului:

ZIUA 1

09:30 - 10:00  Înregistrarea participanților 

10:00 - 11:00

 • Aspecte introductive
 • Aspecte privind contextul instruirii

11:00 - 12:30 

 • Condiționalitatea ex-ante privind achizițiile publice in vederea consolidării controlului financiar preventiv propriu 

12:30 - 13:30 Pauză de prânz

13:30 - 14:00

 • Prezentarea cadrului de reglementare in domeniul controlului financiar preventiv propriu ce rezultă din operațiunile proceselor de achiziții publice

14:00 - 15:30 

 •  Atelier de lucru privind verificarea strategiei de contractare

15:30 - 15:45 Pauză de cafea

15:45 - 17:00 

 • Continuare atelier de lucru pe modele de strategii de contractare utilizând listele de verificare din Ordinul MFP 2332/2017 privind modificarea OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

17:00   Închiderea zilei 1

 

ZIUA 2

09:30 -10:00 Înregistrarea participanților

10:00 - 11:15

 • Atelier de lucru privind modelul de contract/acord cadru din documentația de atribuire 

11:15 - 11.30 Pauza de cafea

11:30 - 12:30

 • Continuare atelier de lucru privind modelul de contract/acord-cadru utilizând listele de verificare din Ordinul 2332/2017 privind modificarea OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

12:30 - 13:30 Pauză de prânz

13:30 - 14:30 

 • Riscuri/nereguli în achizițiile publice și metode de diminuare/combatere riscuri

14:30 - 15:00 

 • Testarea finală a participanților

15:00 - 15:15 Pauză de cafea

15:15 - 17:00 

 • Aspecte finale
 • Completarea chestionarelor de satisfacție a participanților
 • Înmânarea diplomelor de participare
 • Cuvânt de inchidere

17:00   Închiderea seminarului

*Limba oficială a seminarului este limba română.

 

Lectori:

Mircea-Nicolae Cotoroș - Director Audit și Servicii de Risc, Deloitte România

Mircea este Director in departamentul de Audit si Servicii de Risc din cadrul Deloitte Romania, cu o experiență de peste 12 ani în afaceri europene, activând pentru instituții precum: Comisia Europeană, Parlamentul European, Reprezentanța Guvernului Regional Veneto la Bruxelles.

Mircea este certificat ca expert in achiziții publice si audit intern in sectorul public, fiind implicat în numeroase proiecte privind conformitatea proceselor de achiziții publice si întărirea sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice.

mircea

Corina Vizsdeluk - Project Manager Audit și Servicii de Risc, Deloitte România

Corina este Project Manager in departamentul de Audit si Servicii de Risc din cadrul Deloitte Romania, auditor financiar certificat de către Camera Auditorilor Financiari din România și expert contabil certificat de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu peste 15 ani experiență în sectorul public, cu relevanță în control financiar preventiv propriu.

corina

Iuliana Adriana Sălceanu - Project Manager Audit și Servicii de Risc, Deloitte România

Iuliana este Project Manager in departamentul de Audit si Servicii de Risc din cadrul Deloitte Romania, specializată si certificata în managementul administrației publice și al achizițiilor publice, având competențe in verificarea proceselor interne din cadrul instituțiilor publice cu o experiența specifica de peste 7 ani  în procesul achizițiilor publice.

Iuliana

Detalii plată

   - 900 lei – per participant

Factura aferentă taxei de participare se va emite și se va transmite după eveniment.

Gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

 

Înscrierile se vor face în limita locurile disponibile, pentru un număr de  maxim 30 de persoane.

Pentru a confirma participarea, vă rugăm sa trimiteți o informare în atenția dnei Ana-Maria Popa la adresa de email anapopa@deloittece.com sau la numărul de fax +40 21 222 16 60,  nu mai târziu de 10 octombrie 2017.

 

Evenimentul se va desfășura în zilele de 6 și 7 noiembrie 2017, la Hotel Hilton (Strada Episcopiei Nr. 1-3, Sector 1), București. . Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link.

 

Persoana de contact:

Ana-Maria Popa 

Mobil: +40 733 003 851

E-mail: anapopa@deloittece.com

 

Abonează-te aici pentru a primi notificări la alegere despre evenimentele și publicațiile Deloitte România.

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.