Evenimente

DAC 06 - cum ne pregătim pentru raportarea tranzacțiilor cu risc fiscal?

Seminar | București

Cum ne pregătim pentru a gestiona efectiv procesul de raportare și de conformare? Cine are obligația de raportare și cum identificăm tranzacțiile raportabile?

În cadrul acestui seminar ne propunem să dezbatem principalele implicații, neclarități și controverse legate de aplicarea Directivei CE 2018/822 cu privire la schimbul automat obligatoriu de informații in domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere (DAC06).

De asemenea ne propunem să clarificăm, prin exemple practice, aspecte legate de identificarea entităților obligate să raporteze și a tranzacțiilor cu risc fiscal care trebuie raportate.

Nu in ultimul rând, seminarul nostru, își propune să adreseze aspecte referitoare la masurile care pot fi luate de contribuabili pentru a gestiona efectiv procesul de identificare a obligațiilor de raportare și de conformare.

Agendă

08:45 – 09:15  Înregistrare participanți

09:15 – 09:30 Cuvânt introductiv

09:30 – 10:45 Sesiunea I

·       Scopul DAC 06

·       Persoanele obligate să raporteze

·       Tranzacții raportabile

·       Termene de raportare

·       Sancțiuni în caz de neconformare

10:45 – 11:00  Pauză de cafea

11:00 – 12:30 Sesiunea II

·       Semne distinctive – exemple practice

·       Măsuri pentru gestionarea procesului intern de conformare

12:30 – 13:30  Prânz

*Evenimentul va fi susținut în limba română.

Detalii plată

120 € – per participant 

Se acordă un discount de 10% pentru cel puțin doi participanți din cadrul aceleiași companii.

Numărul de locuri este limitat și se ocupă după regula "primul venit, primul servit". 

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

Factura aferentă taxei de participare se va emite și se va transmite după eveniment.

Lectori

Alexandra Smedoiu – Partener, Impozite Directe, Deloitte România

Cu o experienţă de aproape 15 ani în consultanță fiscală, Alexandra a coordonat, de-a lungul timpului, numeroase proiecte locale și internaționale, preponderent pentru clienţi din industria serviciilor financiare, dar și pentru companii din domeniul imobiliar.

Experiența ei profesională include o arie largă de proiecte, de la revizii și audituri fiscale, la asistență în tranzacții și controale fiscale.Alexandra este membru al Camerei Consultanților fiscali din România, al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA) din Maria Britanie, al Institutului de Fiscalitate Internațională (ADIT) din Marea Britanie și al Asociaței Analiștilor Financiari CFA.

Alexandra este și vice-președinte al CFA România, asociația analiștilor financiari certificați CFA.

Adrian Teampau

Georgiana Singurel  Partener, Reff & Asociații

Georgiana s-a alăturat biroului Reff & Asociații la scurt timp după absolvirea facultății, contribuind decisiv în parcursul firmei de la start-up la una dintre cele mai mari și mai de succes societăți de avocați din țară. Un avocat de excepție, cu o pasiune autentică pentru lege și clienți, cu o dedicare exemplară, un mentor pentru mulți colegi, Georgiana a fost un factor care a stimulat inovația și extinderea portofoliului de competențe în cadrul firmei.

Georgiana coordonează în prezent practica de Drept societar și  fuziuni și achiziții a Reff & Asociații, fiind implicată în tranzacții complexe și reorganizări la nivel de grup. Începând din 2007, Georgiana a devenit un contributor important la redactarea unor regulamente specifice în domeniul achizițiilor publice și un trainer și expert juridic implicat constant în diverse proiecte privind întărirea capacității administrative a autorităților de a implementa proiecte de parteneriate public-private (PPP) și concesiune în România.

bogdan

Mihaela Popescu-Ichim – Director, Impozite Directe și Fiscalitate Internațională

Mihaela este Director în cadrul echipei de Impozitare Directă și Fiscalitate Internațională a Deloitte, cu peste 10 ani de activitate in domeniu.

Mihaela are o experiență vastă in consilierea clienților în probleme de fiscalitate locala și internationala, fiind specializată în arii precum impozitul pe profit, impozitul pe veniturile nerezidenților și taxe locale. Expertiza ei tehnica acopera în special proiecte de structurare a afacerilor/tranzacțiilor, audit si due diligence fiscal, planificare fiscală internatională, restructurări (M&A) și asistența în disputele cu autoritățile.

De-a lungul timpului, Mihaela a lucrat pentru un portofoliu larg de clienți în special din domeniul imobiliar, IT & C, domeniul energetic și al serviciilor financiare.

Mihaela este absolventă a Facultății de Finanțe – Banci din cadrul ASE și a Facultății de Drept. Deține o diploma de Chartered Financial Analyst și este membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

ciprian

Anca Melinte – Managing Associate, Reff și Asociații 

Anca este avocat, membru al Baroului București din februarie 2008 și membru în echipa Reff & Asociații din mai 2016. Domeniile de practica principale in care a acordat asistenta juridica sunt energia si dreptul societar.

Anca are o experiență de peste 11 ani în domeniul dreptului societar şi comercial, fuziuni, achiziții, cesiuni de părți sociale/acțiuni, inclusiv analize de audit juridic și redactarea documentelor de tranzacție.

In domeniul energiei, Anca are o vasta experiență în domeniile energiei electrice (aspecte de producere, distribuție, comercializare și furnizare, comercializarea energiei electrice pe piețele de energie și la consumatori), inclusiv schemele de suport din acest domeniu, gaze naturale (aspecte de producere, înmagazinare, transport, distribuție și furnizare) și eficiență energetică.

Nu în ultimul rând, Anca a acordat asistență juridică în proceduri de atribuire în achiziții publice, atât pe parcursul procedurilor, cat si in negocierea, încheierea si executarea contractelor de achiziție publică și concesiune. In ultimii ani, in domeniul achizițiilor publice a fost preponderent implicata in achiziții sectoriale.

Anca a absolvit Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, Facultatea de Drept (summa cum laude) și un Master în Drept European în cadrul aceleiași universități.

bogdan

Anca Ghizdavu – Manager, Impozite Directe

Anca este Manager în cadrul departamentului de Impozite Directe, având expertiză în mai multe industrii: industria serviciilor financiare, farmaceutică și a produselor medicale, etc.

Anca este consultant fiscal autorizat și membru în Camera Consultanților Fiscali din România. De asemenea, Anca deține certificatul ADIT (Advanced Diploma in International Taxation) eliberat de Institutul de Taxare Internațională din Marea Britanie. Ea a fost implicată în diverse proiecte de consultanță fiscală acordate atât companiilor din România, dar și străine, revizii fiscale, restructurări ale modelelor de afaceri, proiecte de due-diligence, asistență acordată în timpul controalelor fiscale, precum și asistență în accesarea facilităților fiscale disponibile în România.

Anca este absolventă a Academiei de Studii Economice din București -  Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și a absolvit un master în Management Financiar și Piețe de Capital.

bogdan

Alte informații

Evenimentul se va desfășura în data de 10 martie 2020 la sediul Deloitte România, Clădirea "The Mark Tower", sala Brăncuși (Calea Griviței nr. 82 - 98, etaj 14, 010735), București.

Persoana de contact:

Maria Belova

Email: mabelova@deloittece.com

Mobil: +40 733 003 850

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: mabelova@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.