An fiscal

Evenimente

Închiderea anului financiar 2016: 

Pregătirea situațiilor financiare anuale. Aspecte fiscale de impact.  

Acest seminar este un răspuns la necesitatea generală de a urmări și a atenua riscurile fiscale, dar și de a identifica oportunități care să conducă la o îmbunătățire a poziției fiscale a societății. Elementul practic al seminarului nostru va fi reprezentat de o serie de exemple privind provocările des întâlnite în cadrul companiilor în legătură cu întocmirea situațiilor financiare anuale.

Pe lângă expunerea bazei legale și a interpretării noastre cu privire la subiectele incluse în agendă, vă vom prezenta și aspecte practice în ceea ce privește impozitul pe profit (ținând cont de interpretarea autorităților),  precum și întocmirea situațiilor financiare anuale.  

Prezentarea noastră cuprinde și anumite aspecte referitoare la impozitarea clădirilor, conform practicii întâlnite în inspecțiile fiscale. De asemenea, vom avea inclus în cadrul acestui seminar și un sumar a ceea ce presupune distribuția de dividende din punct de vedere fiscal. 

La baza acestui seminar, va sta aplicabilitatea practică. 

Agenda seminarului:

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților

09:30 – 11:00 

  • Aspecte generale privind calculul impozitului pe profit

          Anul fiscal (anul fiscal modificat, reorganizări)

          Termen de prescripție

          Plata impozitului în sistem real vs. plăți anticipate

  • Distribuția de dividende

Întrebări și răspunsuri 

11:00 – 11:15 Pauză de cafea

11:15 – 13:00 

  • Calculul impozitului pe profit – aspecte cheie și provocări practice

           Ajustări și corecții contabile 

           Deduceri fiscale

           Venituri neimpozabile

           Deductibilitate cheltuieli

           Impactul reevaluărilor

           Scutirea privind profitul reinvestit 

  • Impozitarea clădirilor – interpretări întâlnite în inspecțiile fiscale

Întrebări și răspunsuri 

13:00 – 14:00 Pauză de prânz

14:00 – 15:30 

  • Modificări fiscale de impact începând cu 1 ianuarie 2017 
  • Noutăți fiscale privind activitățile de cercetare-dezvoltare
  • Propuneri de modificare ale Ordinului 1802/2014 privind întocmirea și depunerea Situațiilor Financiare la 31 decembrie 2016.
  • Aspecte importante privind înlocuirea Ordinului 1286/2012 cu Ordinul 2844/2016 aferent Situațiilor Financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Întrebări și răspunsuri 

15:30 – 15:45 Pauză de cafea 

15:45 – 16:30

  • Aspecte practice privind întocmirea situațiilor financiare anuale

Întrebări și răspunsuri 

 

Detalii plată

   - 110 € – pentru primul participant;

   - 90 € – pentru oricare alt participant din cadrul aceleași societăți/aceluiași grup

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

 

Lectori:

Silviu Săndache – Director, Tax - Deloitte România

Elena-Mariana Geageac - Senior Manager, Tax – Deloitte România 

Monica Guminski – Senior Manager, Audit - Deloitte România

Ion Efros – Manager, Audit – Deloitte România

Evenimentul se va desfășura în data de 16 mai 2017, la Hotel NH,  Timișoara. Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link.

 

Persoana de contact:

Camelia Pavel

Mobil: + 40 730.585.919

E-mail: cpavel@deloittece.com

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.