Preturi de transfer

Evenimente

Provocări contabile și fiscale în implementarea IFRS 15 și IFRS 16

Seminarul va fi unul interactiv, în cadrul căruia vom discuta aspecte practice legate de implementarea și aplicarea corectă atât a noului standard IFRS 15 ”Veniturile din contractele cu clienții” cât și IFRS 16 “ Contractele de leasing”. În cadrul seminarului, vom analiza totodată și implicațiile fiscale ce pot apărea ca urmare a aplicării IFRS 15 și IFRS 16 iar participanții vor avea ocazia să descopere provocările cu care se confruntă entităţile raportoare.

Subiectele principale abordate în cadrul acestui eveniment sunt: 

  • Aspecte generale despre IFRS 15
  • Modelul în 5 pași de recunoaștere a veniturilor din contractele cu clienții
  • Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz)
  • Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15 
  • Pașii necesari implementării IFRS 15
  • Introducere a IFRS 16. Ce aduce nou?
  • Clasificare contractelor de leasing
  • Contabilizarea din perspectiva locatorului 
  • Contabilizare din perspectiva locatarului
  • Implicațiile IFRS 16 asupra activității companiilor și asupra situațiilor financiare

 20, 21 noiembrie 2017,

Hotel Intercontinental, București

Agenda seminarului

ZIUA 1 - IFRS 15

9.00 – 9.30 Înregistrarea participanților

9.30 – 11.00 

IFRS 15 – Suntem pregătiți?

Principiul de bază – modelul în 5 pași de recunoaștere a veniturilor din contractele cu clienții 

11.00 – 11.10 Pauză de cafea

11.15 – 13.00 

Aplicarea în practică a IFRS 15 – partea I

13.00 – 14.00 Pauză de prânz

14.00 – 15.30 

Aplicarea în practică a IFRS 15 – partea II

Aspecte fiscale 

15.30 – 15.45 Pauză de cafea 

15.45 – 16.30

Pașii necesari implementării IFRS 15

 
ZIUA 2 -  IFRS 16

9.30 – 11.00 

Introducere a IFRS 16. Ce aduce nou?

Clasificare contractelor de leasing

11.00 – 11.10 Pauză de cafea

11.15 – 13.00 

Contabilizarea din perspectiva locatorului si locatarului 

13.00 – 14.00 Pauză de prânz

14.00 – 15.30 

Implicatiile IFRS 16 asupra activitatii companiilor si asupra situatiilor financiare – partea I

15.30 – 15.45 Pauză de cafea 

15.45 – 16.30

Implicatiile IFRS 16 asupra activitatii companiilor si asupra situatiilor financiare – partea II

 

*Limba oficială a evenimentului este limba română.

Detalii plată

250 € – pentru primul participant;

200 € – pentru oricare alt participant din cadrul aceleași societăți/aceluiași grup

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

Factura aferentă taxei de participare se va emite și se va transmite după eveniment.

În vederea păstrării caracterului interactiv, seminarul va avea un număr limitat de participanți. Vă rugăm să confirmati participarea prin înregistrare aici.

Lectori

Zeno Caprariu – Director Departamentul de Audit, Deloitte România

Zeno este un director de audit cu experiență, responsabil cu coordonarea generală a diferitelor proiecte de audit financiar. Clienții săi principali includ companii mari naționale și internaționale care activează în industrii precum: retail și consum, energie electric etc

Zeno este  reprezentatul Deloitte în grupul de lucru pe probleme de energie a Consiliului Investitorilor Străini. Zeno este responsabil de misuni de audit și revizuirea limitată a situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară  adoptate de către Uniunea Europeană, precum și cu standardele românești de contabilitate a societăților din domeniul energetic. Zeno este membru CAFR, ACCA, CECCAR.

 

 

 


Laura Husarencu – Manager, Departamentul Servicii Fiscale – Prețuri de Transfer, Deloitte România

 

georgiana_caprita

Oana Buhăescu - Director, Departamenul de Audit , Deloitte România

Oana Buhăescu este Director în Deloitte România, având o experiență de peste 12 ani în audit financiar.

Oana are experiență în auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu reglementările românești de contabilitate, auditul situatiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS, RAS, US GAAP, acordare de asistență pentru întocmirea situațiilor financiare individuale în conformitate cu Iras, FRS, participarea la misiuni de due diligence, participarea în realizarea de studii de piață și planuri de afaceri. Oana este Membră CAFR, CECCAR, ACCA.

simona

Alte informații

Evenimentul se va desfășura în zilele de  20 și 21 noiembrie 2017, la Hotel Intercontinental - Sala Hora, (Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 4) București. Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link.

Persoana de contact:

Daria Stancu

Mobil: + 40 730 077 904

E-mail: dstancu@deloittece.com

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.