Evenimente

Seminar de fiscalitate | Închidere de an și noutăți legislative în materie fiscală

Deloitte Academy | Sibiu

Experții Deloitte România au plăcerea de a vă invita la seminarul de fiscalitate cu tema “Închidere de an și noutăți legislative în materie fiscală”.

În cadrul acestui seminar ne propunem să răspundem principalelor provocări cu care se confruntă reprezentanții departamentului financiar - contabil, cu ocazia închiderii anului fiscal. De asemenea, vom discuta despre principalele modificări ale legislației fiscale cu potențial impact în perioada următoare și vom aborda impozitul pe profit, prețurile de transfer, taxa pe valoarea adăugată și taxele la Fondul pentru mediu.

Așteptăm întrebările dvs. cu privire la subiecte de interes la adresa de e-mail: mabelova@deloittece.com

Agendă

08:30 – 09:00  Înregistrare participanți și welcome coffee

09:00 – 10:45  Aspecte de interes legate de închiderea de an

·       Procesul de inventariere și riscurile fiscale asociate

·       Pierderi tehnologice

·       Contracte de prestări servicii și obligații de documentare

·       Recomandări privind alte verificări/diligențe periodice din perspectiva TVA

·       Costuri excedentare ale îndatorării

·       Taxarea rezervelor din reevaluare

10:45 – 11:00  Pauză de cafea

11:00 – 12:30 Aspecte de interes legate de închiderea de an (continuare)

·       Sponsorizări –  modul de calcul al creditului fiscal conform noilor reguli

·       Facilitatea fiscală privind profit reinvestit și activitățile de cercetare-dezvoltare

·       Colaborarea cu persoane nerezidente – impozit cu reținere la sursă și obligații declarative

Contribuțiile la Fondul pentru mediu

·       Noutăți legislative

·       Cazuri practice și aspecte sensibile

·       Inspecțiile fiscale ale Administrației Fondului pentru Mediu

12:30 – 13:30  Pauză de prânz

13:30 – 14:30 Aspecte privind prețurile de transfer

·       Obligații fiscale privind prețurile de transfer – dosarul prețurilor de transfer și raportarea "Country by Country"

·       Inspecții fiscale –  factori de risc, practici și abordări

·       Instrumente pentru evitarea dublei impuneri urmare a ajustărilor de prețuri de transfer

·       Ajustări voluntare de prețuri de transfer

·       Acordul de preț in avans – abordare proactivă, opozabilă autorităților fiscale

14:30 – 14:45  Pauză de cafea

14:45 – 16:00  Noutăți legislative

·       Quick fixes (soluții rapide in materie de TVA)

·       Jurisprudență Curții Europene de Justiție – cazuri recente

·       Directiva privind cooperarea administrativa in materie fiscală (DAC 6)

·       Tratamentul fiscal al entităților și tranzacțiilor hibride (ATAD II)

·       Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018

·       Proiect de lege privind societățile decapitalizate

·       Proiect de lege privind consolidarea fiscală și rezidența fiscală

·       Noutăți și implicații Brexit

 

*Evenimentul va fi susținut în limba română.

Detalii plată

120 € – per participant 

Se acordă un discount de 10% pentru cel puțin trei participanți din cadrul aceleiași companii.

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

Factura aferentă taxei de participare se va emite și se va transmite după eveniment.

Experți Deloitte România

Mihaela Popescu – Director, Impozite Directe și Fiscalitate Internațională

Mihaela este Director în cadrul echipei de Impozitare Directă și Fiscalitate Internațională a Deloitte, cu peste 10 ani de activitate in domeniu. Mihaela are o experiență vastă in consilierea clienților în probleme de fiscalitate locala și internationala, fiind specializată în arii precum impozitul pe profit, impozitul pe veniturile nerezidenților și taxe locale. Expertiza ei tehnica acopera în special proiecte de structurare a afacerilor/tranzacțiilor, audit si due diligence fiscal, planificare fiscală internatională, restructurări (M&A) și asistența în disputele cu autoritățile.

De-a lungul timpului, Mihaela a lucrat pentru un portofoliu larg de clienți în special din domeniul imobiliar, IT & C, domeniul energetic și al serviciilor financiare. Mihaela este absolventă a Facultății de Finanțe – Banci din cadrul ASE și a Facultății de Drept. Deține o diploma de Chartered Financial Analyst și este membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

ciprian

Adrian Teampău – Director, Taxe Indirecte

Adrian este Director în cadrul departamentului de Taxe Indirecte a Deloitte, fiind specializat în consultanța de TVA, de mediu și IT.

Adrian are o experiență de peste 14 ani în consultanță în diverse proiecte fiscale, asistând companii multinaționale din industriile de producție, automobile, imobiliare, farmaceutică, retail și bunuri de larg consum.

În prezent, Adrian se concentrează pe dezvoltarea și prestarea de servicii în domeniul mediului, taxe și contribuții către Fondul pentru mediu, ambalaje reutilizabile, proceduri și cursuri.

De asemenea, Adrian se axează pe dezvoltarea de aplicații IT în zona proceselor fiscale cu scopul de a crește eficiența fiscală și de a reduce riscurile fiscale.

Adrian este membru al grupurilor de lucru din cadrul FIC și AmCham România în cadrul cărora discută și propune proiecte de legislație în materie fiscală. Este licențiat în Economie în cadrul Universității Româno-Americane și este membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Adrian Teampau

Ana-Maria Avram  Manager, Prețuri de Transfer

Ana-Maria este Manager în cadrul departamentului de Taxe al Deloitte Romania, având peste 7 ani de experiență.

Ana-Maria este specializată în domeniul prețurilor de transfer, având cunoștințe vaste privind sistemul de impozitare din România și la nivel internațional. Ea a fost implicată în proiecte din domeniul prețurilor de transfer pentru un număr mare de companii ce activează în sectorul financiar-bancar, producție, media, IT și retail, precum: asistență în pregătirea și revizuirea documentațiilor de prețuri de transfer, asistență în timpul controlului fiscal, consultanță în sfera prețurilor de transfer și proiecte de due-diligence.

Ana-Maria este absolventă a Facultăţii de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și a obținut o diplomă de Masterat în Managementul Riscului și Actuariat, în cadrul aceleiași facultăți.

bogdan

Corina Simion ManagerImpozite Directe

Corina ocupă funcția de Tax Manager in cadrul echipei de impozite directe a Deloitte România, cu o experiență de peste 5 ani în domeniul fiscal, cu precădere în aria impozitelor directe și a impozitului cu reținere la sursă. Corina s-a specializat în furnizarea de consultanță fiscală atât în privința legislației fiscale domestice, cât și a legislației fiscale internaționale prin participarea la diferite proiecte de asistență în vederea îndeplinirii obligațiilor de declarare cu privire la impozitul pe profit, participarea la proiecte de due dilligence și furnizarea de consultanță fiscală în legătură cu spețe complexe de ordin fiscal specifice pentru diverse industrii.

Corina a studiat în cadrul Academiei de Studii Economice, absolvind cursurile de licență și de master a facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Corina este membră a Camerei Consultanților Fiscali din Romania și urmează în prezent cursurile Advanced Diploma in International Taxation (ADIT).

bogdan

Elena Roșculeț – Manager, Taxe Indirecte

Elena este Manager în cadrul departamentului de Taxe din Deloitte România, specializată în TVA. Cu peste 6 ani experiență, Elena a fost implicată în proiecte de revizii fiscale, consultanță fiscală pe probleme complexe, due-dilligence, reprezentarea clienților pe parcursul inspecțiilor fiscale, întocmirea contestațiilor în urmă inspecțiilor fiscale, întocmirea declarațiilor de TVA atât pentru companii locale cât și multinaționale.

Elena este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România și al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România din 2013.

bogdan

Alte informații

Evenimentul se va desfășura în data de 11 februarie 2020 la Hotel Hilton, sala Diamond (Strada Pădurea Dumbrava nr. 1, 550399), Sibiu.

Persoana de contact:

Maria Belova

Email: mabelova@deloittece.com

Mobil: +40 733 003 850

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: mabelova@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.