Procedura fiscala

Evenimente

Atelier de lucru: „Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu”

Deloitte Romania și Camera de Comerț și Industrie Prahova au plăcerea să vă invite la seminarul de lucru cu tema “Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu”, ce va avea loc la sediul Camerei de Comerț si Industrie Prahova, Ploiești - Sala Europa, în data de 7 martie 2017.

Seminarul se adresează atât persoanelor care sunt implicate direct in activitățile financiar-contabile, cât și utilizatorilor informațiilor generate de cei din departamentele financiar-contabil. 

În cadrul acestui seminar vom aborda și vom discuta împreună principalele elemente care ar trebui luate în considerare de către personalul departamentelor financiar-contabil și fiscal atunci când demarează pregătirea închiderii exercițiului financiar.

Dorim să vă împărtășim din experiența și expertiza noastră, astfel încât acest exercițiu să se desfășoare eficient pentru compania dumneavoastră și să conducă, în final, la întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu legislația în vigoare.

 7 martie 2017,

Camera de Comerț și Industrie Prahova, București

Agenda seminarului:

9.00 – 9.30 Înregistrarea participanților

9.30 – 11.00

Inventarierea patrimoniului 

Principii generale de raportare financiară – politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări și evenimente ulterioare datei bilanțului

11.00 -11.15 Pauză de cafea

11.15 – 13.00 

Imobilizările corporale și necorporale

Stocuri

13.00 – 14.00 Pauză de prânz

14.00 – 15.30

Elemente monetare si nemonetare – Conturi de terți

Datorii, provizioane si subvenții pe termen lung 

Capitaluri proprii 

Prezentarea situațiilor financiare

15.30 – 16.00 Închiderea cursului

Detalii plată

   - 100 € – pentru primul participant;

   - 80 € – pentru oricare alt participant din cadrul aceleași societăți/aceluiași grup

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

Lector:

Mihaela Rosu – Director / Business Process Solutions, Deloitte Taxe

Evenimentul se va desfășura în data de 7 martie 2017, la Camera de Comerț și Industrie Prahova - Sala Europa. Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link.

Persoana de contact:

Laura Pantea

Email: lpantea@deloittece.com

Mobil: +40 726 126 414

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.