Procedura fiscala

Evenimente

Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu

În cadrul acestui seminar vom aborda și vom discuta împreună principalele elemente care ar trebui luate în considerare de către personalul departamentelor financiar-contabil și fiscal atunci când demarează pregătirea închiderii exercițiului financiar.

Dorim sa vă împărtășim din experiența și expertiza noastră, astfel încât acest exercițiu să se desfășoare eficient pentru compania dumneavoastră și să conducă, în final, la întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu legislația în vigoare.

19 ianuarie 2017,

Hotel Intercontinental, București

Agenda seminarului:

9.00 – 9.30 Înregistrarea participanților

9.30 – 11.00

Inventarierea patrimoniului 

Principii generale de raportare financiară – politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări și evenimente ulterioare datei bilanțului

11.00 -11.15 Pauză de cafea 

11.15 – 13.00 

Imobilizările corporale și necorporale

Stocuri

13.00 – 14.00 Pauză de prânz

14.00 – 15.30

Elemente monetare si nemonetare – Conturi de terți

Datorii, provizioane si subvenții pe termen lung 

Capitaluri proprii 

Prezentarea situațiilor financiare

15.30 - Închiderea cursului

Detalii plată

   - 190 € – pentru primul participant;

   - 160 € – pentru oricare alt participant din cadrul aceleiași societăți/aceluiași grup

Lectori :

Mihaela Rosu – Director / Business Process Solutions, Deloitte Taxe

Elena-Mariana Geageac - Senior Manager, Deloitte Taxe

Evenimentul se va desfășura în data de 19 ianuarie 2017, la Hotel Intercontinental, sala Rapsodia, București. Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link.

Persoana de contact:

Laura Pantea

Email: lpantea@deloittece.com

Mobil: +40 726 126 414

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.