Evenimente

Seminar | Verificări de final de an și impactul noutăților fiscale pentru companii 

Deloitte Academy | București

Ce obligații, oportunități sau riscuri apar în contextul închiderii anului fiscal? Ce noutăți aduce legislația fiscală și ce implicații pot avea pentru companiile din România? 

De obicei, la final de an, departamentele financiar-contabile se concentrează pe îndeplinirea obligațiilor declarative, însă sunt recomandabile și verificări specifice care pot genera atât noi obligații de declarare, dar și oportunități.

Experții Deloitte România au plăcerea de a vă invita la seminarul cu tema “Verificări de final de an și impactul noutaților fiscale pentru companii". 

În cadrul acestui seminar dedicat închiderii de an, vom aborda implicațiile din perspectiva impozitului pe profit, a prețurilor de transfer, a TVA și a taxelor datorate Fondului de Mediu

Așteptăm întrebările dvs. cu privire la subiecte de interes la adresa de e-mail: mabelova@deloittece.com

Agendă

08:30 – 09:00  Înregistrare participanți și welcome coffee

09:00 – 10:45  Aspecte de interes legate de închiderea de an

·       Procesul de inventariere și riscurile fiscale asociate

·       Pierderi tehnologice

·       Contracte de prestări servicii și obligații de documentare

·       Recomandări privind alte verificări/diligențe periodice din perspectiva TVA

·       Costuri excedentare ale îndatorării

10:45 – 11:00  Pauză de cafea

11:00 – 12:30  Aspecte de interes legate de închiderea de an (continuare)

·       Sponsorizări –  modul de calcul al creditului fiscal conform noilor reguli

·       Facilitatea fiscală privind profit reinvestit și activitățile de cercetare-dezvoltare

·       Colaborarea cu persoane nerezidente – impozit cu reținere la sursă și obligații declarative

Contribuțiile la Fondul pentru mediu

·       Noutăți legislative

·       Cazuri practice și aspecte sensibile

·       Inspecțiile fiscale ale Administrației Fondului pentru Mediu

12:30 – 13:30 Pauză de prânz

13:30 – 14:30 Aspecte privind prețurile de transfer

·       Obligații fiscale privind prețurile de transfer – dosarul prețurilor de transfer și raportarea "Country by Country"

·       Inspecții fiscale –  factori de risc, practici și abordări

·       Instrumente pentru evitarea dublei impuneri urmare a ajustărilor de prețuri de transfer

·       Ajustări voluntare de prețuri de transfer

·       Acordul de preț in avans – abordare proactivă, opozabilă autorităților fiscale

14:30 – 14:45  Pauză de cafea

14:45 – 16:00  Noutăți legislative

·       Quick fixes (soluții rapide in materie de TVA)

·       Jurisprudența Curții Europene de Justiție – cazuri recente

·       Directiva privind cooperarea administrativa in materie fiscală (DAC 6)

·       Tratamentul fiscal al entităților și tranzacțiilor hibride (ATAD II)

·       Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018

·       Proiect de lege privind societățile decapitalizate

·       Proiect de lege privind consolidarea fiscală și rezidența fiscală

·       Noutăți și implicații Brexit

Detalii plată

150 € – per participant 

Se acordă un discount de 10% pentru cel puțin doi participanți din cadrul aceleiași companii.

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

Factura aferentă taxei de participare se va emite și se va transmite după eveniment.

 

Experți Deloitte România

Dan Bădin - Partener Coordonator, Servicii Fiscale și Juridice 

Dan Bădin este partener coordonator al practicii de Tax & Legal, Deloitte România. Cu o experiență profesională de peste 20 de ani, Dan este specializat în regimul fiscal al întreprinderilor și în probleme fiscale internaționale. El este implicat în probleme fiscale în diferite spețe de investiții în România, oferind consultanță fiscală clienților din diferite industrii.

El a coordonat de-a lungul anilor numeroase proiecte, atât locale, cât și internaționale. Fiind implicat în proiecte complexe, experiența lui profesională cuprinde un spectru larg, de la asistență oferită în tranzacții complexe și inspecții fiscale, la asistență acordată în restructurările de grup.

Dan deține o diplomă de licență în Finanțe-Bănci de la Academia de Studii Economice București și o diplomă de masterat în Managementul Băncilor. De asemenea, deține certificarea de consultant fiscal în legea română și este membru al Asociației Fiscale Internaționale.

ciprian

Alexandra Smedoiu - Partener, Impozite Directe

Cu o experienţă de aproape 15 ani în consultanță fiscală, Alexandra a coordonat, de-a lungul timpului, numeroase proiecte locale și internaționale, preponderent pentru clienţi din industria serviciilor financiare, dar și pentru companii din domeniul imobiliar.

Experiența ei profesională include o arie largă de proiecte, de la revizii și audituri fiscale, la asistență în tranzacții și controale fiscale.Alexandra este membru al Camerei Consultanților fiscali din România, al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA) din Maria Britanie, al Institutului de Fiscalitate Internațională (ADIT) din Marea Britanie și al Asociaței Analiștilor Financiari CFA.

Alexandra este și vice-președinte al CFA România, asociația analiștilor financiari certificați CFA.

ciprian

Adrian Teampău Director, Impozite Indirecte

Adrian este Director în cadrul departamentului de Impozite Indirecte a Deloitte, fiind specializat în consultanța de TVA, de mediu și IT.

Adrian are o experiență de peste 14 ani în consultanță în diverse proiecte fiscale, asistând companii multinaționale din industriile de producție, automobile, imobiliare, farmaceutică, retail și bunuri de larg consum.

În prezent, Adrian se concentrează pe dezvoltarea și prestarea de servicii în domeniul mediului, taxe și contribuții către Fondul pentru mediu, ambalaje reutilizabile, proceduri și cursuri.

De asemenea, Adrian se axează pe dezvoltarea de aplicații IT în zona proceselor fiscale cu scopul de a crește eficiența fiscală și de a reduce riscurile fiscale.

Adrian este membru al grupurilor de lucru din cadrul FIC și AmCham România în cadrul cărora discută și propune proiecte de legislație în materie fiscală. Este licențiat în Economie în cadrul Universității Româno-Americane și este membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Adrian Teampau

Ioana Botez  Senior Manager, Prețuri de Transfer

Ioana este Senior Manager, în cadrul departamentului de Taxe, echipa de Prețuri de Transfer din Deloitte România. Are 12 ani de experiență în servicii de consultanță fiscală oferite companiilor locale și multinaționale în materie de prețuri de transfer, impozitare directă și impozitare internațională. Are, de asemenea o experiență de 4 ani în domeniul contabilitate.

Ioana are o experiență extinsă în a asista companiile cu pregătirea documentației prețurilor de transfer, companii din industrii precum: Retail, Bunuri de Larg Consum, Farma, Prestări Servicii, Auto, Energie etc.

Ioana este absolventă a Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). De asemenea, a absolvit cursurile de Master ale Facultății de Management – Administrarea Afacerilor din cadrul ASE. Ioana este membră a Camerei Consultanților Fiscali din România (CCF).

bogdan

Anca Ghizdavu  Manager, Impozite Directe

Anca este Manager în cadrul departamentului de Impozite Directe, având expertiză în mai multe industrii: industria serviciilor financiare, farmaceutică și a produselor medicale, etc.

Anca este consultant fiscal autorizat și membru în Camera Consultanților Fiscali din România. De asemenea, Anca deține certificatul ADIT (Advanced Diploma in International Taxation) eliberat de Institutul de Taxare Internațională din Marea Britanie. Ea a fost implicată în diverse proiecte de consultanță fiscală acordate atât companiilor din România, dar și străine, revizii fiscale, restructurări ale modelelor de afaceri, proiecte de due-diligence, asistență acordată în timpul controalelor fiscale, precum și asistență în accesarea facilităților fiscale disponibile în România.

Anca este absolventă a Academiei de Studii Economice din București -  Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și a absolvit un master în Management Financiar și Piețe de Capital.

Adrian Teampau

Adelina Grosu – Manager, Prețuri de Transfer 

Adelina este Manager în cadrul departamentului de taxe din Deloitte Romania, cu o experiență profesională de aproape 6 ani în domeniu, fiind specializată în prețuri de transfer.

Adelina a efectuat proiecte de documentare privind prețurile de transfer pentru tranzacțiile intragroup pentru companii multinaționale și a asistat clienții în audituri fiscale.

De asemenea, Adelina a fost implicată în diverse proiecte de pregătire și revizuire a documentației de prețuri de transfer, consultanță fiscală pentru grupurile de companii internaționale și locale, proiecte de restructurare, precum și proiecte de acorduri de prețuri de transfer în avans. Principalele sale arii de expertiză acoperă industrii precum: industria TMT, de retail și fabricație.

Adrian Teampau

Laura Tomescu – Manager, Impozite Directe 

Laura este Manager în cadrul departamentului de Impozite Directe a Deloitte.

Laura fiind specializată în industriile TMT, Energie și Resurse, are experiența extinsă în servicii de consultanță fiscală oferite companiilor locale și multinaționale. Diversitatea proiectelor la care a participat (operațiuni de due–diligence, operațiuni de restructurare a afacerilor și de grup, consultanță ad-hoc, activități de respectare a impozitelor etc.) și-a consolidat abilitățile profesionale și i-a permis să adapteze soluții la nevoile clienților.

Laura este licențiată în Drept (Universitatea din București) și în Drept Internațional și Studii Europene (Université Paris I Panthéon-Sorbonne). A obținut Masterul în Dreptul European al Afacerilor (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) și în prezent urmează cursurile ADIT.

bogdan

Iulia Bică – Manager, TVA

Iulia este Manager în cadrul departamentului de Taxe al Deloitte România, fiind specializată în TVA. Cu o experiență de peste cinci ani, ea a fost implicată în proiecte de consultanță, revizii fiscale, litigii fiscale, precum și de reprezentare în relația cu autoritățile fiscale.

În prezent, este specializată în sectoarele de imobiliare și energie.

Ea a absolvit un program de master în Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

bogdan

Silvana Balea – Manager, TVA

Silvana are 6 ani de experiență în domeniul TVA, începându-și cariera în cadrul Deloitte România.

Silvana a fost implicată în numeroase proiecte constând în consultanță sau raportare pe partea de TVA, pentru o paletă largă de companii din industrii precum cea prelucrătoare, sectorul financiar sau imobiliar.

A fost de asemenea implicată în asistarea câtorva clienți (inclusiv din sectorul financiar) în timpul inspecțiilor generale / de TVA. În unele cazuri, Silvana a fost direct implicată în reprezentarea clientului în fața autorităților fiscale, fiind prezentă zilnic la sediul clientului pentru participarea la discuțiile cu inspectorii fiscali / pregătirea documentelor solicitate de aceștia.

Silvana a absolvit facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și deține o diplomă de master în domeniul bancar și al asigurărilor.

Silvana este de asemenea membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

bogdan

Alte informații

Evenimentul se va desfășura în data de 18 februarie 2020 la sediul Deloitte România, clădirea "The Mark Tower" (Calea Griviței nr. 82 - 98, 010735), etaj 14București.

Persoana de contact

Maria Belova

Email: mabelova@deloittece.com

Mobil: +40 733 003 850

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: mabelova@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.