Advance Pricing Agreements

Solutii

Acordul de Preț în Avans

Acordul de Preț în Avans (i.e.”APA”) reprezintă o înțelegere din perspectivă procedurală între contribuabil și autoritatea fiscală din jurisdicția în care acesta este rezident. Astfel de înțelegeri pot fi încheiate și între mai mulți contribuabili și autoritățile fiscale ale statelor în care sunt rezidenți (APA bilaterale/multilaterale). APA are ca scop evitarea disputelor referitoare la prețurile de transfer, prin stabilirea în avans a unui set de criterii, aplicabile pentru o anumită perioadă, în legătură cu tranzacția care face obiectul acestuia, pentru asigurarea conformității cu principiul valorii de piață.
Principalele avantaje aduse de APA includ următoarele:

  • Evitarea controalelor fiscale pentru tranzacțiile acoperite de către APA (reducerea costurilor și al efortului administrativ intern) și eliminarea potențialelor ajustări ale prețurilor de transfer;
  • Eliminarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru eventualele ajustări ale prețurilor de transfer în legătură cu tranzacțiile care fac obiectul APA;
  • Eliminarea costurilor cu pregătirea documentației prețurilor de transfer pentru tranzacțiile care fac obiectul APA (în perioada în care APA este valid);
  • Evitarea dublei impuneri.