Economie circulară

Solutii

Economie circulară

Resursele Planetei se diminuează, iar, până în 2050, vom consuma într-un singur an cât consumăm în prezent în trei ani. În același interval, consumul mondial de resurse precum biomasa, combustibilii fosili, metalele și mineralele va crește de patru ori, în timp ce producția anuală de deșeuri se preconizează că va crește cu 70%. Companiile-lider în tranziția spre modelele economiei circulare vor beneficia de noi oportunități de afaceri, de segmente de piață emergente și, de asemenea, de acces la noi stimulente și oportunități de finanțare, atât publice, cât și private.

De ce să facem acum tranziția spre modelele circulare

Datele Eurostat indică o rată de circularitate de doar 1,4% pentru economia românească în 2022, în comparație cu media UE de 11,5%. Totodată, cadrul legislativ în vigoare la nivel UE și local, precum și valurile de modificări anticipate – de exemplu, reducerea consumului de plastic, taxa pe plastic, utilizarea materialelor reciclate, reutilizarea produselor, utilizarea surselor durabile de energie –, vor determina companiile să adopte prompt schimbări ale modului în care operează.

Toate acestea relevă necesitatea unui efort de înțelegere și de acțiune, dar și un potențial semnificativ de îmbunătățire și de creștere pentru companiile care aleg să își transforme businessul spre modelul circular.

Cum vă poate sprijini Deloitte

Deloitte poate sprijini compania dumneavoastră în reducerea riscurilor sistemice și în implementarea de soluții inovatoare de-a lungul lanțurilor de aprovizionare, spre a ajunge la un model circular, printr-o gamă variată de servicii, precum:

Participă la Studiul Deloitte „Economia Circulară. Percepția și stadiul implementării în România 2024”

Completează chestionarul

Ajutăm companiile să se familiarizeze cu conceptul de economie circulară.

 1. Introducere în economia circulară
 2. Reglementări europene și locale
 3. Impactul reglementărilor asupra companiei

Analizăm compania dumneavoastră prin raportare la principiile economiei circulare și definim zonele de îmbunătățit, în câteva etape:

 1. Stabilirea nivelul actual de circularitate
 2. Identificarea decalajelor dintre nivelul actual de circularitate și obiectivele de sustenabilitate stabilite
 3. Elaborarea unei liste de oportunități circulare pentru creșterea durabilității și a liniilor de venit „verzi”
 4. Crearea unei foi de parcurs pentru pașii următori

Asistăm companiile în a înțelege importanța achizițiilor circulare

 1. Ce sunt achizițiile circulare?
 2. Care sunt pașii pentru a asigura achizițiile circulare?

Sprijinim companiile în implementarea achizițiilor circulare prin dezvoltarea unei politici personalizate, care va:

 1. Defini achizițiile publice circulare în contextul organizației
 2. Identifica produsele, serviciile, departamentele cărora li se aplică
 3. Stabili și monitoriza obiectivele, prioritățile și termenele limită
 4. Identifica activitățile suplimentare (instruire, strategii de comunicare)

Ajutăm companiile să identifice costurile de ambalare și soluții pentru a le reduce, prin:

 1. Colectarea informațiilor financiare privind costul companiei cu ambalaje uzate
 2. Stabilirea costurilor care decurg din obligația de reciclare a deșeurilor de ambalaje provenite din ambalajele introduse pe piață
 3. Determinarea costurilor ascunse care pot apărea
 4. Identificarea modalităților de reducere a costurilor

Ajutăm companiile în a-și evalua situația actuală, inclusiv prin analiza materialelor consumate și a materiilor prime cu cel mai mare impact asupra tranziției către o economie circulară.

Sprijinim companiile în vederea respectării cerințelor în materie de proiectare ecologică bazate pe aspectele legate de sustenabilitate și circularitate, cum ar fi durabilitatea produselor, potențialul de reutilizare, de modernizare și de reparare, conținutul reciclat al produselor, recondiționarea produselor și reciclarea de înaltă calitate, precum și pentru reducerea amprentei de carbon și de mediu a produselor.

Oferim companiilor sprijin în a-și evalua furnizorii din perspectiva sustenabilității prin:

 1. Verificarea sistemelor de management de mediu
 2. Verificarea respectării legislației de mediu aplicabile, utilizarea substanțelor periculoase/ interzise, acțiuni voluntare etc.
 3. Evaluarea politicilor de mediu și de achiziții publice

Studiul Deloitte „Economia circulară. Percepția și stadiul implementării în România”

Contact

Adrian Teampău

Adrian Teampău

Director, Taxe Indirecte și Economie Circulara

Adrian este Director în cadrul departamentului de Taxe Indirecte al Deloitte România, fiind specializat în consultanța taxe indirecte, tehnologie de taxe și economie circulară. Adrian are o experiență... Mai multe

Alina Alecu

Alina Alecu

Consultant Senior, Consultanță în economie circulară

Alina este Consultant Senior în practica de Economie Circulară a Deloitte România axată pe consultanță privind taxa de mediu și economie circulară. A absolvit Facultatea de Geografie -Știința Mediului... Mai multe