Finance and Accounting Services

Solutii

Servicii financiare și contabile

Serviciile noastre includ ținerea evidențelor contabile, inclusiv rapoartele de gestiune și declarațiile financiare statutare.

Evidență contabilă

Pe baza solicitării dumneavoastră, vă putem menține registrele contabile la sediul firmei noastre sau la sediul dumneavoastră. Metodologia noastră de servicii include reconcilieri ale conturilor între registrele contabile locale și rapoartele de management, facilitând integritatea și acuratețea soldurilor din bilanțuri.

Raportare financiară

Serviciile noastre includ rapoarte de management emise la intervalele solicitate, situații financiare statutare sau situații financiare întocmite în conformitate cu standarde naționale de contabilitate, retratarea situațiilor financiare în conformitate cu alte standarde contabile sau alte informații folosite ca date de intrare pentru alte procese (de exemplu declarații de TVA, declarații privind impozitul pe venit, pregătirea informațiilor
pentru auditori etc).

Verificarea registrelor contabile

Efectuăm o verificare a registrelor dumneavoastră contabile. Rezultatul verificării noastre este un raport care descrie procesul verificării și orice deficiențe identificate. În paralel, acest serviciu include asistență pentru rezolvarea problemelor constatate.

Suport trezorerie

Vă putem furniza alte servicii externalizate precum operațiuni bancare electronice pe baza unei liste de plăți aprobate (încărcarea plăților în sistem, generarea rapoartelor de plată).

Management financiar temporar – Program pentru personalul contractat

Oferim un serviciu prin care un expert sau experți din cadrul biroului nostru sunt încadrați temporar în departamentul financiar al clientului, lucrând sub supervizarea directă a acestuia. Acest program ajută clientul să facă față lipsei temporare de personal necesar (de exemplu înlocuirea temporară a controlorului financiar sau a directorului financiar sau împrumutarea unui contabil sau a contabilului șef care să sprijine exercițiul de închidere de sfârșit de an sau setarea unor procese noi).
Punerea la dispoziție a unor experți financiari și contabili care să lucreze pe o perioadă interimară, ca membri ai echipelor dumneavoastră de management, în vederea introducerii sau menținerii infrastructurii corespunzătoare pentru gestionarea departamentelor financiar și contabil și pentru a facilita dezvoltarea acestora.

Servicii adiționale

Oferim servicii de specialitate precum: controlul registrului de active imobilizate (inclusiv reconstruirea și/sau reconfigurarea registrelor de mijloace fixe, calculul amortizărilor – politici locale și de grup, exprimate în RON și moneda forte). Aici includem și asistență pentru inventarierea patrimoniului. 

Contact

Mihaela Roșu

Mihaela Roșu

Director Solutii de Servicii Externalizate

Cu o activitate de peste 18 ani in domeniul serviciilor de audit si consultanta, Mihaela Rosu este Director al departamentului de BPS din cadrul Deloitte Romania incepand cu luna iulie 2016. Avand o v... Mai multe