VAT advisory

Solutii

Consultanță TVA

TVA și alte taxe indirecte pot crește expunerea fiscală a unei companii în lipsa unei strategii coerente și a unei înțelegeri bune  a cerințelor privind impozitarea indirectă specifică fiecărei jurisdicții.

Combinând experiența și cunoștințele pe care le avem din industriile în care activează clienții noștri, oferim sprijinul necesar companiilor  în vederea abordării provocărilor tehnice, organizaționale și de proces în domeniul impozitării indirecte.

Serviciile noastre includ:

Servicii de due diligence în domeniul Fuziuni și Achiziții (F&A)

• servicii de due diligence ante și post fuziune/achiziție

• asistență privind activitățile de remediere post fuziune/achiziție

• suport pentru  integrare post fuziune/achiziție

• consultanță și asistență ante și post implementare

Servicii de revizuire fiscală în domeniul impozitării indirecte

• Indirect Tax Review utilizează tehnologia VAT Review Smart pentru a facilita diagnosticarea coerentă a riscurilor și oportunităților aferente impozitării indirecte în cadrul mai multor jurisdicții.

De asemenea, realizăm revizii  în domeniul TVA și prin abordarea tradițională (fără a utiliza tehnologia VAT Review Smart).

Servicii de consultanță tranzacțională

• Analize și recomandări privind TVA de recuperat

• Asistență  pentru companiile ce pătrund pe o piață nouă

Servicii de instruire în domeniul impozitării indirecte (training-uri)

• Proiectarea și implementarea de programe de instruire specifice nevoilor companiilor

Reprezentare în fața autorităților guvernamentale

• asistență în vederea contactării  și menținerii corespondenței cu autoritățile guvernamentale

• asistență pentru clienți în timpul inspecțiilor fiscale realizate de autoritățile guvernamentale/ autoritățile de reglementare