Specialisti

Andrei Ionescu

Partener Consultanță în Managementul Riscului

Andrei Ionescu

Clădirea „The Mark Tower”,

Calea Griviței, nr. 82-98,

Bucuresti

Romania

010735

Vizualizati harta

Andrei este Partener în cadrul departamentului de Consultanță în Managementul Riscului din Deloitte Romania și Moldova. Are peste 19 ani de experiență în materie de audit intern, auditul sistemelor informatice, administrarea riscului, asigurarea veniturilor, managementul fraudei, continuitatea afacerii/ recuperare în caz de dezastre, implementări de sisteme informatice, consultanță, pentru companii din următoarele sectoare de activitate: instituții financiar bancare, industria farmaceutică, producție, retail, distribuție, instituții publice și telecomunicații. Andrei este membru ISACA și (ISC)2, deținând următoarele certificări: CISA (Certified Information System Auditor), CISM (Certified Information Security Manager, CISSP (Certified Information Security Systems Professional), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control).

Andrei Ionescu