Specialisti

Nora Clarisa Bulai

Director

Nora Clarisa Bulai

S-a alăturat organizației în ianuarie 2007 în calitate de consultant și a luat parte la proiecte care au implicat îmbunătățirea proceselor și evaluarea sistemului de control intern atât pentru companii de top din sectorul retail, producție și telecomunicații, cât și pentru instituții din sectorul public, dar și evaluarea funcțiilor de audit intern pentru organizații din industria bancară și a petrolului și gazelor naturale. De asemenea, a avut rol de consultant sau auditor extern pentru companiile care sunt supuse cerințelor de conformitate cu reglementările SOX (Sarbanes-Oxley). Clarisa este membră a Institutului Auditorilor Interni și a Asociației de Audit și Control al Sistemelor Informatice, deținând următoarele certificări: auditor intern certificat (Certified Internal Auditor), certificare privind managementul riscului (Certification in Risk Management Assurance), profesionist certificat privind auditarea instituțiilor guvernamentale (Certified Government Auditing Professional), auditor certificat al sistemelor informatice (Certified Information System Auditor).

Nora Clarisa Bulai