Specialisti

Raluca Ciaușoiu

Manager

Raluca Ciaușoiu

Raluca ocupă funcția de Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, având experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale. Raluca a lucrat la biroul din Londra al Deloitte UK - departamentul Financial Crime, unde a dobândit o experiență vastă cu privire la identificarea deficiențelor la nivelul sistemelor de conformitate, relevante organizațiilor care operează în sectorul serviciilor financiare.

Printre angajamentele efectuate de ea, se află numeroase proiecte privind evaluarea sistemelor interne pentru a asigura conformitatea cu legislația și reglementările aplicabile Marii Britanii, în special în ceea ce privește identificarea riscului și îmbunătățirea controalelor interne specifice diminuării riscului.

Raluca a obținut Diploma Internațională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor emisă de Asociația de Conformitate Internațională (International Compliance Association - ICA).

Raluca Ciaușoiu