deloitte legal terms

Услови коришћења

Услови коришћења

Последња измена: 5. новембар 2014.

Deloitte.com је сајт организован тако да обухвата глобалне веб-странице и веб-странице посвећене одређеним државама, регионима или секторима, које су посебно означене у горњем десном углу cтранице на којој се тренутно налазите. 

Ови Услови уређују коришћење глобалних веб-страница и веб-страница одређених држава, региона или сектора обухваћених сајтом deloitte.com, пре приступа Условима коришћења. Сваки засебан веб-сајт је у тексту Услова коришћења означен као “овај веб-сајт”.

Коришћењем овог веб-сајта, прихватате ове Услове. Уколико не прихватате ове Услове, молимо Вас да не користите овај веб-сајт и да га одмах напустите.

Deloitte мрежа” се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), друштва чланове DTTL, и њихова повезана лица. Сваку глобалну страницу и страницу посвећену одређеној држави, региону или сектору уређује одређено друштво члан Deloitte мреже.

Deloitte у Србији је друштво члан Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited је члан Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte у Србији, као део Deloitte мреже, уређује овај веб-сајт и у даљем тексту се означава речима -„ми" или „наш". Иако се делови ових Услова коришћења могу односити и на друге фирме унутар Deloitte мреже, они овом приликом имају дејство само између вас и нас и не односе се ни на једну другу фирму у оквиру Deloitte мреже .

Правна одговорност

Ако није другачије предвиђено самим садржајем, имате право да прегледате, копирате, штампате и дистрибуирате (али не и да мењате) садражај на овом веб-сајту, под условом (а) да га користите у информативне и некомерцијалне сврхе и (б) да свака копија садржаја има обавештење о ауторским правима, или друге напомене у вези са садржајем које се захтевају у конкретном случају.

Немате право да копирате или користите софтвер, власничке процесе или програме коришћене за овај веб-сајт.

У обавези сте да овај сајт користите у складу са важећим прописима.

Упознати сте и сагласни да ћемо Ваше личне податке користити у складу са нашим Политиком приватности и Условима коришћења кукија, који су садржани у овим одредбама. Овим прихватате услове и обавезе предвиђене Политиком приватности у Условима коришћења кукија.

Права интелектуалне својине; Забрана коришћења Deloitte имена и логотипа

Ако није другачије предвиђено, садржај на овом веб-сајту обезбеђује Deloitte у Србији или некo друго друштво члан мреже Deloitte.

Овај веб-сајт и његов садржај заштићени су законима о ауторским правима, жиговима и другим законима Сједињених Америчких Држава и/или других држава. Ми и наши даваоци лиценце задржавамо сва права која нису изричито дата овим Условима коришћења.

Ако овим Условима није изричито дозвољено, немате право на коришћење имена “Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, логотипа Deloitte, логотипа Deloitte Touche Tohmatsu, као ни осталих регистрованих или нерегистрованих жигова мреже Deloitte који се појављују на овом веб-сајту. Поменуте називе, жигове или логотипе забрањено Вам је да користите у саопштењима за јавност, рекламама или на другим маркетиншким материјалима без обзира да ли су у писаној, електронској или некој другој форми.

Жигови других лица на овом веб-сајту помињу се само за потребе идентификације и не указују на то да су та лица одобрила овај веб-сајт или било шта од његовог садржаја. Ови Услови коришћења Вам не обезбеђују никакво право на коришћење жигова других лица.

Одрицање и ограничење одговорности

ОВАЈ ВЕБ-САЈТ САДРЖИ САМО ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И МИ ПУТЕМ ОВОГ ВЕБ-САЈТА ИЛИ БИЛО КОГ ЊЕГОВОГ ДЕЛА НЕ ПРУЖАМО НИКАКВЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ САВЕТЕ НИТИ УСЛУГЕ. ПРЕ ДОНОШЕЊА БИЛО КАКВЕ ОДЛУКЕ ИЛИ ПРЕУЗИМАЊА БИЛО КАКВЕ РАДЊЕ КОЈА МОЖЕ УТИЦАТИ НА ВАШЕ ФИНАНСИЈЕ ИЛИ ПОСЛОВАЊЕ, ТРЕБА ДА СЕ ПОСАВЕТУЈЕТЕ СА КВАЛИФИКОВАНИМ ПРОФЕСИОНАЛНИМ КОНСУЛТАНТОМ.

ОВАЈ ВЕБ-САЈТ ЈЕ ДОСТУПАН У ВИЂЕНОМ СТАЊУ И У ВЕЗИ СА ЊИМ НЕ ДАЈЕМО НИКАКВЕ ПОТВРДЕ НИТИ ГАРАНЦИЈЕ. НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ ВАЖЕЊЕ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНЕ ОДРЕДБЕ, НЕ ГАРАНТУЈЕМО ДА ЋЕ ОВАЈ ВЕБ-САЈТ БИТИ БЕЗ ГРЕШАКА НИТИ ДА ЋЕ ИСПУНИТИ БИЛО КОЈЕ ОДРЕЂЕНЕ КРИТЕРИЈУМЕ РАДА ИЛИ КВАЛИТЕТА. ИЗРИЧИТО ОДБИЈАМО ОДГОВОРНОСТ ЗА СВЕ ИМПЛИЦИТНЕ ГАРАНЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ГАРАНЦИЈЕ ПОДЕСНОСТИ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ, ПРАВА ВЛАСНИШТВА, ПОДЕСНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНУ НАМЕНУ, ПОШТОВАЊЕ ПРАВА, УКСЛАЂЕНОСТИ, СИГУРНОСТИ И ТАЧНОСТИ.

ОВАЈ САЈТ КОРИСТИТЕ НА СОПСТВЕНИ РИЗИК И ПРИХВАТАТЕ ПОТПУНУ ОДГОВОРНОСТ И РИЗИК ГУБИТКА КОЈИ МОЖЕ НАСТАТИ КАО ПОСЛЕДИЦА ЊЕГОВОМ КОРИШЋЕЊА. МИ НИСМО ОДГОВОРНИ НИ ЗА КАКВУ ДИРЕКТНУ, ИНДИРЕКТНУ, ПОСЕБНУ, СЛУЧАЈНУ, ПОСЛЕДИЧНУ ШТЕТУ ИЛИ ШТЕТУ ПО ОСНОВУ КАЗНИ, КАО НИ ЗА БИЛО КОЈУ ДРУГУ ШТЕТУ УТВРЂЕНУ У СУДСКОМ ПОСТУПКУ ЗБОГ ПОВРЕДА УГОВОРА ИЛИ ЗАКОНА ИЛИ ЗБОГ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА ( УКЉУЧУЈУЋИ АЛИ НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ СЕ НА НЕМАР) ИЛИ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ, У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕОМ ОВОГ САЈТА.

ОДРЕЂЕНИ ЛИНКОВИ НА ОВОМ ВЕБ-САЈТУ ВОДЕ НА СТРАНИЦЕ КОЈЕ УРЕЂУЈУ ТРЕЋА ЛИЦА НАД КОЈИМА МИ НЕМАМО КОНТРОЛУ, УКЉУЧУЈУЋИ СТРАНИЦЕ НА ВЕБ-САЈТУ DELOITTE.COM И ДРУГИМ ВЕБ-САЈТОВИМА КОЈЕ УРЕЂУЈУ ДРУГЕ ЧЛАНИЦЕ МРЕЖЕ DELOITTE.COM. НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ ВАЖЕЊЕ НИЈЕДНЕ ОД ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНИХ ОДРЕДАБА МИ НЕ ДАЈЕМО НИКАКВУ ПОТВРДУ НИТИ ГАРАНЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ТАКВИХ СТРАНИЦА И ВЕБ-САЈТОВА.

Додатни услови

Уколико неки од наведених Услова коришћења не важи или није применљив у одређеној јурисдикцији, 1) биће поново протумачен у одређеној јурисдикцији тако да се у највећој могућој мери оствари његова намера, док ће остали услови бити у потпуности важећи и применљиви, 2) што неће утицати на потпуно коришћење и примену Услова коришћења у свим осталим јурисдикцијама.

Имамо право да у сваком тренутку, по сопственом нахођењу, изменимо ове Услове коришћења тако што ћемо њихове измењене верзије објавити на линку Услови коришћења (тј. на овој веб-страници) или на другом месту на овом веб-сајту. Измене ће производити дејство од тренутка објављивања, осим у случају да изричито наведемо другачије. Ваша је одговорност да се, проверавајући ову страницу, упознате са свим евентуалним изменама Услова коришћења. Ваше даље коришћење овог веб-сајта након измене Услова коришћења представља Ваше прихватање истих.