Финансијски консалтинг

Deloitte-a пружа консултантске услуге у вези са M&A трансакцијама, реструктурирањем, прикупљањем капитала и вештачењем. Нуди и капацитете за комбиноване услуге, као што су израда пословног модела, јавно-приватна партнерства и консултантске услуге у вези са инфраструктуром и проценом њене вредности.