Решења

Јавно приватно партнерство

Сарадња између јавног и приватног сектора, у циљу изградње нове инфраструктуре од јавног интереса, постала је глобални тренд. За јавне инфраструктурне пројекте као што су ауто-путеви, болнице, школе, затвори, јавне установе, железнице, увођење водоводних инсталација итд. – потребна су велика улагања која често превазилазе капацитете задуживања јавног сектора. У прошлости је искључиво јавни сектор покретао овакве пројекте и њима управљао. Од 1997. Велика Британија користи јавно-приватно партнерство за изградњу стотине школа, болница, путева и других установа. У Сједињеним Америчким Државама је више од 20 милијарди долара у припреми за приватно финансирање путева.

И поједине владе земаља у централној Европи почеле су да се одлучују за јавно-приватна партнерства јер их виде као начин да заврше пројекте на време и у оквиру расположивог буџета, али и као модел за привлачење страних инвестиција.

Кључни аспекти јавно-приватних партнерстава

Јавно-приватна партнерства постоје у различитим облицима и величинама. Кључни аспекти су:

  • Иновативни приступ у расподели одговорности и ризика
  • Куповање услуга уместо објекта
  • Приватно финансирање јавне инфраструктуре
  • Приступ целокупном животном циклусу

Све чешће ЈПП имају облик концесионих уговора  између јавних и приватних партнера.

Deloitte Central Europe тежи тржишној доминацији

Deloitte Central Europe препознаје глобални тренд јавно-приватног партнерства и види занимљиве тржишне могућности у региону централне Европе. Наш краткорочни стратешки циљ је да постанемо препознатљиви као фирма која пружа целокупне консултантске услуге у регионалним пројектима јавно-приватног партнерства.

На глобалном нивоу Deloitte има велико искуство у консалтингу и јавног и приватног сектора у креирању успешних партнерстава. Имамо искуство у свим релевантним аспектима пројеката јавно-приватног партнерства свих релевантних сектора откад смо укључени у скоро 500 пројеката. У централној Европи, Deloitte је ангажован на неколико пројеката.

За информације о Deloitte стратегији или било ком другом питању о ЈПП, молимо Вас, контактирајте нашег стручњака са вишегодишњим искуством у овој области Владимира Бешлагића.