financial reporting services valuation

Решења

Процена вредности капитала и имовине 

Процене вредности капитала и/или имовине су од великог значаја за руководство привредних друштава када им је потребна информациона основа за доношење стратешких одлука у вези са потенцијалним трансакцијама, реструктурирањима, додатним изворима финансирања, судским споровима. С друге стране, процене служе и за сврхе финансијског извештавања и приказивања вредности имовине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима.

Наши стручњаци врше процену вредности капитала и имовине у складу са Међународним стандардима процене као што су "International Valuation Standards – IVS" или "Uniform Standards of Professional Appraisal Practice – USPAP", Међународним рачуноводственим стандардима и домаћим прописима који укључују процене за потребе решавања сложених питања у пословању, потенцијалних трансакција, судских спорова, реструктурирања. Поред наведеног, наши стручњаци врше и процене које се раде за сврхе финансијског извештавања и које укључују процену нематеријалних средстава, процену основних средстава, алокацију купопродајне цене, тестове импаритета.

Квалификовани смо да пружимо услуге високог квалитета из области процене вредности капитала и имовине јер имамо:

  • Посвећен тим професионалаца који поседују међународне лиценце и велико искуство и знање, на локалном и међународном нивоу, у проценама вредности капитала и имовине најзначајнијих привредних друштава из различитих индустријских грана као што су енергетски сектор, фармацеутски сектор, телекомуникације, банкарски сектор и финансијске институције, пољопривреда, производња и трговина;
  • Изражено присуство у региону кроз више сервисних линија.

Контакт

Александра Петровић

Александра Петровић

Директор

Александра Петровић  је директор у Сектору за финансијски консалтинг у Deloitte Србија. Као руководилац Сектора за процене и моделирање њена улога подразумева руковођење пројектима у вези са проценама... Више