deloitte growth technology people

О нама

О компанији Deloitte

"Deloitte" је бренд иза кога стоје десетине хиљада посвећених професионалаца запослених у независним друштвима широм света која пружају услуге ревизије, пореског, пословног, финансијског и консалтинга у управљању ризицима. Ова друштва су чланови кровног друштва Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Свако друштво члан пружа услуге на посебном географском подручју и подлеже локалним законима и регулативи.

Свако DTTL друштво организовано је у складу са локалним законима, регулативом, уобичајеном праксом и другим условима, са капацитетом да пружа професионалне услуге на територији на којој послује преко својих зависних предузећа, филијала или других субјеката. Не пружају сва друштва чланови DTTL мреже све услуге, а одређене услуге није могуће пружити клијентима по правилима и прописима којима се регулише рачуноводство.

DTTL и друштва чланови су самостални правни субјекти, који не преузимају обавезе у име осталих друштава чланова. DTTL и свако друштво члан сноси одговорност искључиво за своје одлуке, резултате и пропусте, не и за поступке и пропусте осталих друштава чланова. DTTL (такође се помиње као “Deloitte Global”) не пружа услуге клијентима.

У Србији услуге пружа Deloitte д.о.о. Београд (у даљем тексту Deloitte у Србији) које је друштво члан Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited је члан Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно лице основано у складу са правом Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске. За више информација о Deloitte-у у Србији, молимо вас посетите нашу страницу.

 

learn about Deloitte

Deloitte у бројкама

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Приходи
(милијарде долара)

$46.2

$43.2

$38.8 

$36.8

$35.2

$34.2

$32.4

$31.3

$28.8

$26.6

$26.1

$27.4

$23.1

Запослени

312,000

286,000

263,900

244,400

225,000

210,400

200,000

193,000

182,000

172,000

169,000

165,000

150,000

Државе и

територије

150+

150+

150+

150+

150+

150+

150+

150+

150+

150

140

142

136

 

2021 Global Impact Report

A year of connection, action and impact

Explore the report Download the PDF Watch the video
Да ли Вам је ово било корисно?