Central Europe CFO Survey

Чланак

О истраживању

Истраживање ставова финансијских директора из Централне Европе за 2020.

Изазови се множе: одржавање равнотеже у свету који се мења

Овогодишњи упитник прати најновија мишљења и активности финансијских директора који представљају највеће и најутицајније компаније у региону Централне Европе. Истражује најважније теме којима се баве финансијски директори кроз следеће области:

• Пословно окружење

• Приоритети и очекивања компаније

• Финансијски приоритети

• Климатске промене

• Различитост и инклузија

У анкети је учествовало 558 финансијских директора који су поделили са нама своја мишљења и изазове са којима се суочавају у свом послу. Наши испитаници су из 12 земаља Централне Европе: Србије, Бугарске, Хрватске, Чешке, Мађарске, Летоније, Литваније, Пољске, Румуније,  Словачке, Словеније и Украјине. Истраживање је спроведено у периоду између септембра и децембра 2019.

Индекс поверења финансијских директора састоји се од три подиндекса који показују оптимизам финансијских директора (или недостатак истог) о три кључна питања:

  • Економски процеси (економски индекс поверења): заснива се на питањима о економском расту, незапослености и индексу потрошачких цена
  • Пословно окружење (индекс поверења у пословно окружење): заснива се на питањима која се односе на несигурност, ризик, оперативне трошкове, атрактивност различитих извора финансирања и мишљења о М&A тржишту.
  • Перспективе за развој компанија финансијских директора (индекс перспективе компаније): заснива се на питањима која се односе на будућност компаније, финансијску позицију (приходи, могућности сервисирања дуга, капитални издаци и марже), предвиђени ниво раста и броја запослених.
Central Europe CFO Survey
Participating countries