Business environment outlook | CE CFO Survey | Deloitte Central Europe

Чланак

Климатске промене

Истраживање ставова финансијских директора из Централне Европе за 2020.

Кључне чињенице

  • 62% финансијских директора не осећа притисак акционара или инвеститора да треба да предузимају активности по питању климатских промена.
  • 63% финансијских директора не осећа притисак клијената или купаца да треба да предузимају активности по питању климатских промена.
  • 68% финансијских директора не осећа притисак запослених да треба да предузимају активности по питању климатских промена.
  • 60% финансијских директора је изјавило да њихове компаније повећавају или ће ускоро повећати ефикасност коришћења енергије (нпр. енергетска ефикасност у зградама) у циљу ублажавања и/или прилагођавања климатским променама.
  • 50% финансијских директора тврди да њихове компаније користе или планирају да користе енергетски ефикасне или климатски повољне машине, технологије и опрему за управљање, ублажавање и/или прилагођавање климатским променама.
  • 43% финансијских директора из сектора енергетике, комуналног сектора и рударства наводе да њихове компаније имају постављене циљеве за смањење емисије.
  • Само 10% финансијских директора из сектора финансијских услуга потврђује да њихове организације имају постављене циљеве за смањење емисије.
  • Удео компанија са одређеним циљевима за смањење емисије у Централној Европи је 25% док оне чине 35% у осталим европским земљама.