Business environment outlook | CE CFO Survey | Deloitte Central Europe

Чланак

Изгледи за пословно окружење

Истраживање ставова финансијских директора из Централне Европе за 2020.

Кључне чињенице

  • Удео испитаника који верује да постоји висок ниво неизвесности повећан је за 9 процентних поена (пп), са 31% у 2018. години, на 35% у 2019. години и на 40% у 2020. години.
  • Као и у 2019. години, већина финансијских директора не мисли да ће предстојећа година бити право време да компаније преузму већи ризик; То је мишљење 74% испитаника (што је повећање за 1 пп у односу на прошлу годину).
  • Финансијски директори и даље виде повећање трошкова као највећу претњу пословању у наредној години, упркос паду од 6 пп на 51% у односу на 2019.
  • Као и претходних година, у 2020. године велика већина испитаника (91%) предвиђа пораст трошкова запослених.

Спољашња финансијска и економска несигурност

Истраживање није забележило значајне промене од прошле године у посматраним нивоима несигурности са којима се суочавају испитаници. У том смислу постоји јасна тенденција ка песимистичнијим очекивањима. То је посебно тачно када упоредимо резултате из 2020. са онима из 2018. Удео испитаника који верују да постоји висок ниво неизвесности повећан је за 9 процентних поена (пп), са 31% у 2018. години, на 35% у 2019. години и на 40% у 2020. години. Удео оних који очекују низак ниво неизвесности смањио се за 3 пп, са 11% у 2019. на 8% у 2020. години.

Очекивања у вези са трошковима

Од 2017. финансијски директори који учествују у истраживању очекују пораст трошкова. Као и претходних година, 2020. године велика већина испитаника (91%) предвиђа пораст трошкова запослених. Већина испитаника такође предвиђа пораст укупних трошкова производње и испоруке (80%) и трошкова превоза (77%). Јасна већина очекујуе да ће ПДВ (82%) и порез на добит (76%) остати стабилни. Категорије трошкова које зависе од запослених су оне за које се верује да су под највећим ризиком од повећања трошкова у наредној години.

Ризично окружење

Финансијски директори и даље виде повећање трошкова као највећу претњу пословању у наредној години, упркос паду од 6 пп на 51% у односу на 2019. Још једна од највећих брига финансијских директора је мањак квалификованих радника током наредних 12 месеци, што опет показује пад од 6 пп на 49% од 2019. године. Између 24 и 29% испитаника је изабрао четири друга фактора – тржишни притисак за смањење цена, смањена потражња (домаћа и страна) и правна нестабилност.

Извори финансирања

Финансијски директори виде интерно финансирање и задуживање код банака као најатрактивније изворе финансирања својих компанија. Ове опције одабрало је 50% и 49% испитаника. Корпоративни дуг и капитал сматрају се умерено атрактивним - мање од 30% финансијских директора назива их "атрактивним", док половина испитаника их не сматра привлачним нити непривлачним.