Company growth outlook | CFO Survey | Deloitte Central Europe

Чланак

Изгледи за раст компанија

Истраживање ставова финансијских директора из Централне Европе за 2020.

Кључне чињенице

  • Већина финансијских директора очекује да ће број запослених у њиховим компанијама остати непромењен (39%) или ће се повећати (36%) током 2020. године.
  • Проширење путем аквизиције требало би да буде приоритет за компаније у 2020. години, а то је за 37% финансијских директора и најважније питање.
  • Иако 60% финансијских директора верује да ће приходи у 2020. години бити већи него прошле године, то је смањење од 6 процентних поена у односу на прошлу годину.
  • Ставови финансијских директора по питању способности њихових компанија да сервисирају дуг у наредне три године остају непромењени, дакле, скоро 90% очекује да ће се способност повећати или остати иста (91% у 2019).

Финансијска перспектива

Кад упоредимо ставове финансијских директора о финансијским изгледима њихових компанија са ставовима од пре шест месеци, јасно је да су финансијски директори песимистичнији него што су били у истраживању за 2019. годину. Без обзира на наведено, више финансијских директора је и даље оптимистично (34%) него песимистично (25%).

Приходи

Удео финансијских директора који очекују пораст прихода у 2020. години (60%) био је за 6 процентних поена мањи него у 2019. Такође, постоји тренд пада прихода у већини индустрија које смо истраживали.

Оперативне маргине

Иако већина финансијских директора очекује да ће се оперативне маргине повећати (34%) или остати исте (40%), оптимистична очекивања су у силазној путањи током последње две године (са 42% у 2018. на 38% у 2019. и 34% у 2020. години).

Капитални издаци

Проценат финансијских директора који очекују да њихове компаније повећају капиталну потрошњу у 2020. години је мало измењен од прошле године (39% у 2020. и 40% у 2019.). Скоро је исти и удео испитаника који не очекују промене у CAPEX-у (40%). У међувремену, удео негативних ставова порастао је са 16% у 2019. на 21% у 2020. години.