Business environment outlook | CE CFO Survey | Deloitte Central Europe

Чланак

Различитост и инклузија

Истраживање ставова финансијских директора из Централне Европе за 2020.

Кључне чињенице

 • Више од четвртине (27%) финансијских директора је изјавило да су стратегија и визија њихових компаније које се односе на различитост и инклузију у радном окружењу добро познате запосленима.
 • 28% финансијских директора слаже се или се изузетно слаже да њихове компаније имају формално прихваћену стратегију за различитост и инклузију.
 • 38% испитаника из бизниса и компанија које пружају професионалне услуге истиче да су стратешка усредсређеност на поштовање различитости и инклузију саставни део бренд стратегије и стратегије за развој талената.
 • 40% финансијских директора наводи да њихове организације користе интерне комуникационе алате попут билтена и интранета путем којих обавештавају своје запослене о примени стратегије различитости и инклузије.
 • Међу стратешким приоритетима за наредне три године, родна разноликост се сматра најважнијим аспектом стратегије
  различитости и инклузије, што је потврдило 50% финансијских директора.
 • Најпопуларнија иницијатива за промоцију различитости и инклузије у компанијама јесте кроз постављање низа политика - што је потврдило 50% испитаника.
 • Између 56% и 62% финансијских директора потврдило је да су њихове компаније усвојиле формалне писане политике или стандарде у погледу дискриминације, поштене плате, флексибилног радног времена, једнаког приступа могућностима за развој каријере и стандарда за породиљско одсуство / одсуство за бригу о детету.
 • Један од четири (27%) испитаника напомиње да су њихови извршни директори или други чланови одбора истовремено и чланови одбора невладиних организација или удружења који се баве питањем различитости и инклузије.
 • Релативно висок удео испитаника из сектора технологије, медија и телекомуникација су нам рекли да су извршни директори или потпредседници њихових компанија активно укључени у промовисање питања различитости и инклузије путем традиционалних и дигиталних медија (21%) и друштвених мрежа (24%).