Новости

500 највећих компанија у централној Европи/ CE TOP 500 2013

На листи осам компанија из Србије

На традиционалној ранг листи ревизорско-консултантске куће Deloitte „Топ 500 компанија у централној Европи “ на основу остварених прихода од продаје налази се 8 компанија из Србије, три мање у односу на прошлу годину.

Најбоље пласирана српска компанија је ЕФТ на 63. месту, са оствареним приходом од 2,16 милијарди евра у 2012. години, друга компанија је НИС на 78. месту (прошле године 89.), а трећа ЈП ЕПС на 108. месту. Иако су најбоље пласиране српске компаније из сектора енергетике и минералних ресурса, пословање компанија из овог сектора у Србији је у 2012. години генерално обележено благим падом прихода и значајнијим падом профитабилности. До пада прихода и профитабилности је углавном дошло у сектору електроенергетике и гаса, док је нафтни сектор пословао профитабилно са благим растом прихода. Ове године Телеком Србија се нашао на 190. месту, док је Делезе Србија заузела 235. место. ЈП Србијагас се нашао на 355. месту, затим Таркет на 435, а Меркатор-С је заузео 470. место на листи Топ 500 компанија у централној Европи.

Методологија

За ово истраживање коришћени су подаци о приходима из консолидованих извештаја за 2012. годину. Информације су прикупљене из јавно доступних база података и других извора, директно од компанија, као и на основу процена које су базиране на Deloitte-овом истраживању. У случајевима кад подаци о приходима за финансијску годину 2012. годину нису били доступни, користили смо пријављене приходе за 2011. годину. Приходи компанија-ћерки које послују у оквиру великих група наведени су и у оквиру консолидованог извештаја и посебно за оне компаније које послују у различитим привредним секторима, подсекторима или земљама од самог консолидујућег ентитета, а биле су довољно велике да се самостално пласирају на листу. Компаније су рангиране према висини прихода од продаје, банке према висини укупне активе, а осигуравајућа друштва према висини обрачунате премије.

Central Europe Top 500 2013
Да ли Вам је ово било корисно?