Саопштења за јавност

Раст прихода и реструктурирање пословања приоритет финансијских директора у Србији

Београд, 23. мај 2018. – Већина финансијских директора из Србије је оптимистична, укупно 58%, када је реч о финансијској перспективи предузећа у којима раде, а њих 27% сматра да ће ситуација остати непромењена, показује последње Истраживање ставова финансијских директора у централној Европи које је спровела ревизорско – консултантска кућа Deloitte.

Од анкетираних предузећа у Србији, 67% оцењује општи степен екстерне финансијске и економске неизвесности с којом се њихово предузеће суочава као нормалан или нижи, али 70% анкетираних финансијских директора из Србије сматра да ово није добар тренутак за преузимање већих ризика по билансе предузећа. Такође, највећи број испитаника сматра да се трошак капитала (61%) неће мењати као и да ће стопе пореза на добит (91%) и ПДВ-а (100%) остати исте.

Истраживање је показало и да 55% испитаника очекује смањење стопе незапослености у наредном периоду, а исто толико је и изразило бојазан односно очекује повећање трошкова радне снаге.

Испитаници из централне Европе истакли су мањак квалификоване радне снаге (53%) као један од главних ризика с којима се суочавају. Њихове колеге из Србије су недостатак радне снаге ставили тек на седмо место, а истакли су као главне факторе који представљају значајан ризик за пословање предузећа притисак тржишта за смањење цена, инсолвентност и повећање трошкова пословања, упркос позитивним привредним изгледима.

Kао кључне задатке у наредном периоду истичу раст прихода кроз органски раст, реструктурирање, смањење директних трошкова, као и улагање у истраживање и развој.
Већина анкетираних финансијских директора (61%) планира да повећа ниво задужености како би могли да прошире своје пословање на друга тржишта и уведу нове производе и услуге, док 9% испитаника планира да смањи своје стање задужености.

Оптимизам се види и код 54% испитаника који сматрају да ће се способност предузећа да сервисирају свој дуг побољшати у наредне три године, 33% сматра да се ништа неће променити у том смислу у наредном периоду, а 12% верује да ће та способност опасти.

Новина у овогодишњем истраживању је испитивање у којој мери савремене информационе технологије утичу на функцију финансија. Више од 60% финансијских директора наводи како је због дигитализације њихових компанија потреба за променама у финансијској функцији висока. Највећи број ( 48%) српских финансијских директора сматра да је њихова финансијска функција компаније добро или врло добро припремљена, док 42% сматра да су средње припремљени. Као највеће приоритете дигитализације финансијске функције, финансијски директори су одабрали аутоматизацију уношења обраде података (64%) и аутоматизацију и персонализацију извештавања руководства (58%).

Сазнајте више о предвиђањима финансијских директора из региона и преузмите извештај овде - CFO survey 2018.

 

Да ли Вам је ово било корисно?