О нама

Deloitte-ов Кодекс понашања

Све почиње са интегритетом

Наша посвећеност квалитету и интегритету је у основи свега што радимо, на тај начин се односимо према клијентима, запосленима и заједници у којој послујемо.

Кодекс понашања представља јасно дефинисане стандарде, а утемељен је на заједничким вредностима Deloitte-ове мреже фирми чланица и представља наше основно уверење, да без обзира којој Deloitte-овој фирми чланици припадамо, етика и интегритет су основа нашег пословања и не доводе се у питање.

Deloitte-ов Кодекс понашања
Да ли Вам је ово било корисно?