Deloitte Private report press release

Саопштења за јавност

Глобални економски раст подстиче раст и оптимизам међу приватним компанијама

Београд, 5. фебруар 2018. - Како глобалнa економијa растe уједначено, оптимизам надвладава неизвесност међу приватним компанијама када су у питању њихова очекивања и инвестициони планови. У свом извештају, „Глобалне перспективе за приватне компаније: планови, приоритети и очекивања", консултантско-ревизорска компанија Deloitte открива да две трећине руководилаца приватних компанија широм свeта верују да ће се њихови приходи повећати у наредној години.

У истраживању је учествовало 1900 директора из 30 земаља, од којих већина очекује раст прихода, добити, продуктивности и капиталних инвестиција. Такође, чак 45% испитаника очекује да ће запослити више особа на неодређено време. Међутим, поред ових очекивања, 53% испитаника ипак сматра да је доста висок степен неизвесности по питању будућих планова.

Иако приватне компаније показују оптимизам на сличан начин широм света, одражавајући садашње нивое глобалне повезаности, истраживање је указало на поједине разлике  када су у питању  ризици раста у различитим регионима. На пример, испитаници у Америци су изразили забринутост због неизвесне економске перспективе у својим земљама, док испитаници из региона ЕМЕА (Европа, Блиски исток и Африка) указују на запошљавање као главни изазов, а испитаници из региона Азија-Пацифик идентификују трошкове сировина као препрека расту.

Руководиоци приватних компанија широм света доследно наводе геополитичку неизвесност као највећи ризик за раст. Међутим, и поред тога, испитаници из сваког региона идентификовали су поремећаје на својим тржиштима, флуктуацију девизног курса, слабију потражњу на домаћем тржишту, повећане регулаторне обавезе и трошкове технологије као главне претње расту пословања.

Да би се супротставили овим ризицима, 35% испитаника фокусирано је на повећање продуктивности, док 33 одсто испитаника има за циљ развој нових производа и услуга и раст на постојећим тржиштима.

Седамдесет и девет одсто приватних компанија тврди да део прихода долази са међународних тржишта, док код скоро половине испитаника (43%), приход остварен на међународним тржиштима чини више од четвртине укупних прихода. У наредној години само 10% испитаника очекује смањење учешћа прихода своје компаније који долазе са других тржишта.

Разумевање  ланца снабдевања такође указује на повећање глобалне економске интеграције и присутност  осећаја оптимизма. Осамдесет и четири одсто испитаника сматра да је глобална трговина важна за њихов ланац снабдевања.

У контексту брзог технолошког развоја, приватне компаније прихватају дигиталне поремећаје као конкурентску предност. Две трећине испитаника виде технолошки напредак као нове могућности са позитивним исходима.

Нове технологије убрзавају иновације и доприносе остваривању пословних резултата, a међу главним циљевима за развој 62% компанија наводи повећање ефикасности, 46% користи технологију за ефикасније управљање односима са купцима, 45% настоји да потпомогне раст, а 37% користи нове технологије за истраживање и развој. Други наводе аналитику података/пословну интелигенцију и аутоматизацију пословних процеса као кључне за раст.

Иако многи гледају на дисрупцију кроз оптимистички објектив, постоје и негативни утицаји које она изазива. Промене у очекивањима купаца (31%), макроекономске тржишне промене (38%) и промене у прописима (39%) се наводе као негативни поремећаји.

Упркос смањеном обиму аквизиција протекле године, истраживање сигнализира потенцијални пораст активности као средство за стратешки раст компанија.

Шездесет осам одсто испитаника верује да ће њихове компаније бити део активности спајања и припајања (М&A) следеће године. Конкретно, 42% предвиђа да ће вероватно или врло вероватно постићи задате циљеве у наредној години. Међутим, разлози за то варирају, тако да 33% наводи као разлог прилику да уђу на нова глобална тржишта, а 32% испитаника указује на могућност ширења и диверсификовања своје  базе клијената.

Како технологија поједностављује процесе и ослобађа запосленe додатног рада, приватне компаније се све више фокусирају на улагање у таленте. Како би превазишли сталне изазове у вези са запошљавањем талената, задовољили своје растуће потребе за радном снагом и подстакли задржавање запослених, 46% приватних компанија планира да улаже у обуку својих запослених, а 33% у програме за развој лидерства.

Програми обуке се посматрају као континуирана могућност учења која се пружа  запосленима како би подстакли иновације. Штавише, 16% испитаника идентификује јачање свог руководећег тима као главну стратегију раста, с обзиром на то да приватне компаније теже ка одрживом расту у будућности.

Да ли Вам је ово било корисно?