Новости

МСФИ 17

Шта то значи за вас?

Међународни одбор за рачуноводствене стандарде је објавио МСФИ 17, нови Међународни стандард финансијског извештавања за уговоре о осигурању. Стандард ће бити у примени од 1. јануара 2021. године, када уједно престаје да важи МСФИ 4.

Deloitte је спреман да вам помогне у наредне три и по године да се припремите за увођење МСФИ 17. У овом тренутку је најважније да донесете одговарајуће одлуке у вези са процесом имплементације новог стандарда.

Као помоћ на том путу, Deloitte вам нуди своју широку палету алата и симулација за процену утицаја и промена у резултату пословања и приноса на капитал који могу настати као последица примене новог МСФИ 17. Било би нам задовољство да вам демонстрирамо резултате коришћења тих алата и симулација.

Такође, објавићемо низ вебкастова и чланака као помоћ у тумачењу питања у вези са увођењем МСФИ 17 кроз све димензије ваше организације. 

Да ли Вам је ово било корисно?