Решења

Поузданост и независност

Услуге ревизије

Претражите садржај

Поузданост и независност

Deloitte је прва ревизорска кућа која је увела високе пословне стандарде у области ревизије и пружала светски признате ревизорске и консултантске услуге у време када је ова област пословања у Србији била у зачетку. Данас, Deloitte слови за водећу ревизорску кућу коју чини снажан тим професионалаца у земљи и иностранству. Наши ревизори имају међународно признато знање и искуство у примени стандарда ревизије и рачуноводства. 

Ревизије које обавља Deloitte пружају уверавање у тачност и поузданост финансијских извештаја и обезбеђују препоруке руководству клијената о механизмима побољшања система финансијског извештавања и рачуноводства, система интерних контрола, управљање ризицима и пословним процесима. Deloitte помаже својим клијентима да усвоје и примене нове рачуноводствене стандарде, пронађу решења за ефекте промена у финансијском извештавању, реше многа друга питања финансијско-пословног типа из области рачуноводства и саставе финансијске извештаје.

Током рада компанија се придржава највиших стандарда апсолутне независности и професионалне објективности.

Услуге

  • Обављање ревизије у складу са локалним прописима и међународним стандардима ревизије 
  • Асистенција у припреми и састављању финансијских извештаја у складу са локалним прописима и МСФИ (Међународним стандардима финансијског извештавања), као и осталим општеприхваћеним рачуноводственим принципима
  • Анализа и препоруке за унапређење рачуноводствених система, ризика и интерних контрола
  • Креирање ефикасних и практичних решења у финансијској контроли 
  • Консултантска помоћ из области примењеног рачуноводства и финансија
  • Специјализована обука у примени локалних стандарда рачуноводства и МСФИ
  • Ревизија јавног сектора