Ice Cream

Услуге

Deloitte аналитика

Сектор широке потрошње

У данашњем свету, повезаном и прожетом технологијом, потрошачи долазе наоружани мноштвом информација са интернета о производу који траже и цени коју сматрају да треба да плате. Поред тога, организације прикупљају огромне количине података о понашању купаца – потрошачи више не иду традиционалним путем. У игри ће победити организације које могу да увиде и препознају прилике за успостављање односа са купцима на различите начине. Аналитика је јак инструмент који организацијама може да помогне да нађу те нове прилике, које ће им отворити очи.

Да би организације могле да одреде шта купци траже и брзо и делотворно одговоре на потражњу, морају да промене свој приступ управљању информацијама и пословним подацима. Предузећима оријентисаним ка потрошачима потребне су напредне аналитичке апликације у свим деловима пословања – од одељења која непосредно раде са потрошачима и ланаца снабдевања до функција финансијског планирања и рачуноводства.


Deloitte аналитика доноси широко искуство у управљању односима са купцима и анализи понашања, уз темељно познавање принципа и праксе аналитике. Друштва чланице Deloitte-а могу да помогну вашој организацији да примени аналитику у пословном ланцу вредности како бисте остварили циљ у погледу раста пословања и боље разумели и услужили – а самим тим и задржали – своје купце.