Cable

Услуге

Deloitte аналитика

Технологија, Meдији & Телекомуникације


Конвергенција технологије и комуникација из темеља мења начин пословања. Организације у свим делатностима улажу у изградњу напредних аналитичких капацитета да би дошле до прогностичких сазнања која омогућавају доношење благовремених одлука на основу квалитетнијих информација, што доприноси успешнијем остваривању стратегије и унапређењу учинка. Да би се суочиле са неизвесношћу коју доноси то променљиво окружење, организацијама је потребна права мера увида у данашње захтеве и предвиђања шта ће бити „следећи хит“.

Велике збирке података, клауд и друштвени медији ће и даље бити значајни, а клијенти настоје да из њих извуку корисна сазнања. Иако ће наредни кораци технолошког напретка и даље доносити преокрете и обликовати тржиште, Deloitte аналитика је усредсређена на обједињавање капацитета за широко пословно саветовање и специјализованих технолошких вештина како бисмо вам помогли да из тих нових технолошких могућности добијете пословну вредност.


Глобални тим за технологију, медије и телекомуникације посвећен је томе да вам помогне у процени сложених пословних питања, осмишљавању нових приступа проблемима и примени практичних решења. Групе за аналитику у области ТМТ помажу организацијама да се брзо прилагоде променама које се дешавају око њих, и то иновативним и креативним размишљањем које им је неопходно да би могле да се такмиче.