Artichoke

Услуге

Deloitte аналитика

Ревизија

Аналитичке технике могу да повећају ефикасност и квалитет процеса ревизије, док истовремено омогућавају бољи увид у организацију.

Свет ревизије се и даље развија: регулаторни захтеви су све строжи, обим података је све већи и прелази се са мануелних процеса на аутоматизоване. Организације превазилазе традиционалне послове ревизије и крећу се ка сложенијим анализама да би од процеса ревизије добиле што више.

Клијенти данас очекују не само да ревизија обухвати процене ризика, већ и да истакне могућа подручја за оперативна и пословна унапређења. Аналитички приступ може да изоштри фокус ревизије како би се прецизно утврдила заиста ризична подручја, као и она која обећавају, што тимовима за ревизију омогућава да пруже увид у организацију, уместо да само гледају у прошлост.

Ако се ослоните на моћ аналитике, ревизија може да донесе сазнања и закључке који доносиоцима одлука помажу да брзо реагују и да доносе делотворније одлуке у одговарајућем тренутку.

Ревизијска аналитика пружа услуге ревизије које клијентима помажу у остваривању пословних циљева, управљању ризицима и унапређењу пословних резултата – и то у целом свету.