Computer Mouse

Услуге

Deloitte аналитика

Информационе технологије

У прошлости, организације су много улагале у технолошка решења за управљање подацима. Све је јасније да технолошки системи, сами за себе, тешко могу да пруже прогностичка сазнања. Кључ је у разумевању који системи одговарају вашем пословању.


Лидери предузећа почели су у својим организацијама да се ослањају на анализу података, и то често тако што је користе у циљаним подручјима. Изазов је у томе да се аналитички капацитети примене дубље унутар организације, како би пронашли прогностичка сазнања која пружају конкурентску предност изграђену на одрживим темељима.


Аналитика треба да постане саставни део стандардних процеса одлучивања у организацији. Данас технологија омогућава предузећима да прикупљају све више и више података – али више информација не значи и више сазнања.


Било да вам је потребан капацитет за велике збирке података, као што је „open source" софтвер, или се ваши постојећи системи могу дорадити, Deloitte аналитика има стручњаке који доносе промене тако што помажу у пројектовању, развоју и примени решења за управљање информацијама и подацима ради ефикасног прикупљања, дистрибуције и анализе информација.


Deloitte аналитика обједињава темељно познавање привредних сектора са широким искуством у аналитици, захваљујући чему помаже вашој организацији да најновије трендове у технологији претвори у свој конкурентски адут. Аналитика вам може помоћи да прибавите информације потребне за пословање у различитим секторима и омогућити да се користите тим информацијама у ширењу свог пословања.