Deloitte European PSD2 Surveys

Чланак

Истраживање банкарског сектора и клијената у односу на Другу директиву о платним услугама

Истраживања која је Deloitte спровео на тему Друге директиве о платним услугама пружиле су драгоцен увид у начин на који банке и њихови клијенти приступају отвореном банкарству

Deloitte је спровео два независна истраживања – Глас банака у Европи у односу на Другу директиву о платним услугама које је обухватило 90 банака у Европској унији испитујући их како се припремају на доба тзв. Отвореног банкарства, са фокусом на централноисточни део Европе, као и Глас клијената у централној и источној Европи у односу на Другу директиву о платним услугама, анализирајући преференције клијената из региона у подручју банковних услуга као и њихову спремност на усвајање услуга које ће омогућити нова директива.

Глас банака у Европи у односу на Другу директиву о платним услугама